IX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „MŁODE ALBATROSY 2023”

Młode Albatrosy 2023

W czerwcu 2023  zakończyła się  IX edycja  Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „MŁODE ALBATROSY 2023”. Jury obradujące w składzie: Danuta Maliszewska, dyrektor SP nr 51 w Gdyni – przewodnicząca, Ewa Kurasz, Izabela Meller oraz Janusz Żurawski – sekretarz jury po obejrzeniu nadesłanych na konkurs filmów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii FILM FABULARNY:

  • I nagrodę i statuetkę „Młodego Albatrosa 2023” dla filmu „Karl von Drals i wynalezienie roweru” w reżyserii Igora Rakoczego.

Wyróżnienie w kategorii film fabularny przyznano filmowi:

  • „Scrabbley” w reżyserii Idy Kunze.

W kategorii FILM DOKUMENTALNY:

  • I nagrodę i statuetkę „Młodego Albatrosa 2023” dla filmu „Świat kałuży” w reżyserii Wiktora Wardziaka.

W kategorii film dokumentalny wyróżniono film:

  • „Śladami Natalii po Jeziorze Szmaragdowym” w reżyserii Natalii Słoń.

W kategorii FILM ANIMOWANY:

  • I nagrodę i statuetkę „Młodego Albatrosa 2023” dla filmu „Dobro i Zło” zrealizowanego przez Barbarę Urban.
  • II nagrodę ex aequo dla filmów: „Czasem” (real. Zofia Karczewska) i  „Ucieczka na wolność” (real. Helena Sacharuk).
  • III nagrodę ex aequo dla filmów: „Nocne życie kuchni” (real. Oliwier Ginalski)  i  „Fantastyczne przygody lewej skarpetki” (real. Julia Czechowska).

W kategorii film animowany wyróżniono filmy:

  • „Ulotne wrażenie” (real. Dominik Kołodziejczyk), „Stworki Miro” (real. Lilianna Rudzka), „Szczupak lub lin” (real. Helena Sacharuk) i „Czarodziej kontra dzieci” (real. Bartosz Kraszkiewicz).

Jury Młodzieżowe składające się z uczestników warsztatów animacji poklatkowej zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 51 w Gdyni – „Nagrodę Młodego Widza” przyznało filmowi „Dobro i Zło” zrealizowanego przez Barbarę Urban.

Gratulujemy wysokiego poziomu artystycznego filmów i życzymy wielu kolejnych sukcesów artystycznych!

Zapraszamy do udziału w X edycji „Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2024”!

Tekst protokołu jury publikujemy za zgodą i dzięki uprzejmości pana Janusz Żurawskiego ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Gdyni.

 „Inspiracje Filmoteką Szkolną” Gala finałowa

XXI Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski – pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF – pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski.

W czasie gali finałowej konkursu 25 kwietnia 2023 r. w sali gimnastycznej II LO podsumowano XXI Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestników uroczystości powitała p. Dorota Mąka – wicedyrektor II LO. Na galę konkursu przybyli, m. in.: p. Teresa Hałas poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Piotr Kotowski – założyciel Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, przedstawiciel PF DKF, p. Andrzej Leńczuk – starosta krasnostawski, p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Jan Mróz – członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, p. Roman Mrowiński – członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, p. Janusz Rzepka – przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, p. Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki – wieloletni dyrektor II LO, p. Elżbieta Patyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Na początku uroczystości głos zabrała p. Ewa Magdziarz, która przedstawiła historię Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez MDKF „Iluzjon”, przypomniała ważne daty związane z różnorodnymi działaniami filmowymi o charakterze edukacyjnym oraz podziękowała tym wszystkim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju MDKF-u. Następnie głos zabrała pani poseł Teresa Hałas, która podziękowała p. Ewie Magdziarz za wytrwałą pracę na rzecz szerzenia edukacji filmowej w środowisku lokalnym i pogratulowała realizacji wielu projektów o charakterze powiatowym i ogólnokrajowym. Pani poseł przekazała również upominki, które będą cennymi nagrodami dla uczniów zaangażowanych w projekty filmowe. Głos zabrał również wicestarosta krasnostawski p. Marek Nowosadzki,  który także dziękował p. Ewie Magdziarz za zaangażowanie w realizację projektów MDKF-u oraz życzył dalszych sukcesów. Nawiązał także do początków „Iluzjonu”, podkreślając rolę p. Edwarda Kawęckiego w rozwoju edukacji filmowej w II LO. Następnie starosta Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki i wicedyrektor II LO Dorota Mąka wręczyli podziękowania sponsorom, jury Powiatowego Konkursu Filmowego oraz nauczycielom – opiekunom. Celem Powiatowego Konkursu Filmowego jest popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XXI edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: praca filmowa/ fotograficzna/fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział 54 uczestników w dwóch grupach wiekowych. Prace nadesłano ze szkół podstawowych z Małochwieja Dużego, z Siennicy Nadolnej, z Rejowca oraz ze szkół podstawowych z Krasnegostawu: nr 1, nr 3, nr 4, a także z I i II LO. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Doroty Niemczyckiej, p. Małgorzaty Wit, p. Agnieszki Rybczyńskiej-Manachiewicz, p. p. Magdaleny Nawrockiej, p. Teresy Berbeć, p. Bożeny Mitury, p. Tomasza Praczuka, p. Anny Kosmowskiej, p. Anny Kowalskiej i p. Ewy Magdziarz.

 

Prace w kategorii film/fotografia/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury) oraz p. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor, reżyser i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – filmoznawca, p. Ilona Kalamon – polonistka, studentka KUL i absolwentka II LO, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu Filmowego.

 

I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Klaudia Żuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Tango”) oraz Gabriela Hartanowicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (film „Fotel”). I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęły uczennica ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej Nikola Jarosz (scenariusz „Ocknij się”) oraz Gabriela Basińska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (scenariusz „Pustka”). W kategorii praca filmowa/praca fotograficzna/fotokast I miejsce zajęły Magdalena Milewska (film „Cały świat jest jak jeden wielki…”) ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu oraz Maria Korkosz (praca fotograficzna „Estetyka świata”) z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Za organizację konkursu i gali finałowej odpowiedzialna była p. Ewa Magdziarz. W prace organizacyjne włączyli się: p. dyrektor Anna Antyga, p. wicedyrektor Dorota Maka, p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Joanna Szufnara, p. Ewa Żelazko, p. Andrzej Ziarko a także uczniowie Hanna Boratyn, Martyna Chodorowska, Małgorzata Adamczuk, Emilia Barlakowska, Natalia Drygasiewicz, Amelia Michnik, Cyprian Miksza, Amelia Magier, Tomasz Złomańczuk, Paweł Kapuśniak i Bartosz Radomski. Pomocą służyli także p. Damian Kozyrski – dyrektor KDK i p. Wojciech Machejus.

Na zakończenie głos zabrał starosta Andrzej Leńczuk i podziękował p. Ewie Magdziarz oraz p. Piotrowi Kotowskiemu za lata współpracy. Przybliżył także historię DKF-u działającego wiele lat temu przy Krasnostawskim Domu Kultur, w którego tworzenie zaangażował się właśnie p. Piotr Kotowski.

Miłym akcentem kończącym galę finałową konkursu był słodki poczęstunek ufundowany, m. in. przez Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”.

Powiatowy Konkurs Filmowy realizowany w „Norwidzie” od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy i Pracownia Filmoteki Szkolnej inspirują do twórczego działania i rozwijania pasji kolejne roczniki uczniów nie tylko z II LO, ale także z całej Polski.

 

Zdjęcia: Ewa Żelazko

Kamera: Małgorzata Jóźwiak, Andrzej Szałaj

Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

 

Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Fundacja Filmowa Warszawa i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”,  Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida,  Rada Rodziców II LO oraz sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki.

Relacja z Festiwalu 9 minut

W tym roku odbył się w dniach 24 i 25 listopada. Pokazywane filmy należały do czterech kategorii: animacja, dokument, fabuła i rekonstrukcja kultowej sceny filmowej. Widzowie mieli szansę obejrzeć 19 różnorodnych projekcji, a ponadto uczestniczyć w dwóch wykładach – o opowiadaniu historii językiem filmu i o kinowym fenomenie lat 80.

Jury w tej edycji szczególnie doceniło animacje. Ich wartość artystyczna, tematyka oraz liczne odwołania do ważnych dzieł kultury porwały nie tylko jurorów, ale również widzów. Filmy z innych kategorii oczywiście również się podobały, o czym świadczy przyznanie nagrody publiczności dokumentowi.

Co poza tym wyróżniało 6. Edycję Festiwalu 9 Minut? Przede wszystkim motyw przewodni (lata 80.), z którym związane były atrakcje dla widzów – kawiarenka, muzyka w przerwach oraz konkurs na najlepszy strój w stylu lat 80. Dzięki temu na Festiwalu każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapisu transmisji z całego wydarzenia, który znajduje się na Facebooku na profilu Hoffmanowa Television.
IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa

e-mail: ff9minut@gmail.com
www.9minut.hoffmanowa.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima jest najstarszym w Polsce festiwalem filmowym konfrontującym osiągnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej – zarówno profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów niezależnych. Centralnym, corocznym punktem imprezy są dwa tytułowe konkursy, w ramach których przyznaje się: w rywalizacji studenckiej obejmującej etiudy fabularne i dokumentalne – Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury oraz Specjalnego Złotego Dinozaura dla najlepszej szkoły filmowej festiwalu, zaś w rywalizacji twórców animacji – Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky i dodatkowo Specjalnego Złotego Jabberwocky’ego dla najlepszej animowanej, studenckiej etiudy festiwalu. Rokrocznie wręczana jest też nagroda Specjalnego Złotego Dinozaura dla wybitnego pedagoga i zarazem czynnego, odnoszącego artystyczne sukcesy twórcy. Od wielu lat, po zakończeniu festiwalu, organizowane są prezentacje filmów nagrodzonych w kraju i za granicą w ramach imprezy Objazdowa Etiuda&Anima.

Od początku istnienia festiwalu główne punkty imprezy otoczone są bogatym programem wydarzeń towarzyszących. W trakcie ostatnich edycji stanowią one przede wszystkim okazję do spotkań ze światowej klasy artystami animacji i z najciekawszymi zjawiskami z tej dziedziny twórczości. W ramach imprez pozakonkursowych widzowie mogą przypomnieć sobie także ciekawe zjawiska filmowe z przeszłości kina, zwłaszcza animacji i dokumentu, a także zapoznać się z nie docierającymi do kin i rzadko tylko dostępnymi na odbywających się w Polsce festiwalach, współczesnymi filmami krótkimi i długometrażowymi filmami animowanymi.

Festiwal śledzi karierę uczestniczących w nim studentów, systematycznie prezentując kolejne osiągnięcia, w tym zwłaszcza pełnometrażowe filmy dawnych uczestników i laureatów. Do najbardziej znanych i cenionych twórców filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, którzy debiutowali na krakowskiej imprezie w ciągu minionych dekad należą: Saša Gedeon, Bohdan Slama, Roman Vavra, Mark Najbrt, Julia Loktev, Aurel Klimt, Janez Lapajne, Tomáš Barina, Ülo Pikkov, Piotr Szczepański, Bert Gottschalk, Vaclav Švankmajer, Kim Hee-Jung, Denijal Hasanović, Groó Diana, Palfi György, Michal Struss, Leszek Dawid, Marcin Wrona, Bartek Konopka, Jonas Geirnaert, Filip Marczewski, Anna Kazejak, Agnes Kocsis, Agnieszka Smoczyńska, Grzegorz Muskała, Milagros Mumenthaler, Tomasz Jurkiewicz, Thierry Palladino, Rafał Skalski i Viera Čákanyová. Jest wśród nich także Florian Gallenberger, laureat Oscara (2001) za „Quiero Ser” – film wcześniej prezentowany na 7 MFF Etiuda w 2000 r.

Ciągle ewoluujący Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima w ostatnim okresie otwiera się na twórczość z obszaru nowych mediów i innych dziedzin sztuki. Równocześnie festiwal rozszerza pole swojego oddziaływania poprzez wymianę programową z innymi, zwłaszcza zagranicznymi imprezami filmowymi i prezentację w wielu krajach świata zainicjowanych w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, cykli Polska Szkoła Animacji, jej satelici i kontynuatorzy oraz Polska Szkoła Animacji – następne pokolenia, jak również poprzez przygotowywanie corocznej, wakacyjnej imprezy plenerowej Krakow Summer Animation Days, w niepowtarzalnej architektonicznej oprawie Małego Rynku oraz Wawelu w Krakowie.

Festiwal odbędzie sie w terminie: 21.11.2023-26.11.2023 r.
Wiecej: https://etiudaandanima.pl/

American Film Festival

festiwal filmowy, którego pierwsza edycja odbyła się w dniach 20-24 października 2010 we Wrocławiu. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Festiwal jest współfinansowany przez Gminę Wrocław i Ambasadę Stanów Zjednoczonych. AFF przedstawia wszystkie oblicza amerykańskiego kina: zarówno dzieła uznanych mistrzów, jak i twórców niezależnych, dokumenty, fabuły i filmy eksperymentalne, podzielone na kilkanaście sekcji. Festiwal pokazuje amerykańską klasykę oraz filmy młodych, nieznanych jeszcze reżyserów zza oceanu. Polski Instytut Sztuki Filmowej nominował wrocławski festiwal w 2015 roku do swoich nagród w kategorii Krajowe wydarzenie filmowe, zaś amerykański magazyn filmowy MovieMaker umieścił AFF na liście „25 Coolest Film Festivals”.

Festiwal ma dwie premierowe sekcje konkursowe: Spectrum, prezentującą filmy fabularne oraz dokumentalną – American Docs. Zwycięskie filmy wybiera publiczność, a nagrody to, odpowiednio – 10 i 5 tysięcy dolarów, ufundowane przez bank BNY Mellon. W ramach AFF wręczana jest też honorowa nagroda dla wybitnego twórcy kina niezależnego – Indie Star Award. Jej laureatami byli: Todd Solondz, Jerry Schatzberg, Christine Vachon, Whit Stillman, Hal Hartley oraz David Gordon Green.

Od drugiej edycji festiwalu w 2011 pokazom filmowym towarzyszą także branżowe spotkania koprodukcyjne US in Progress (wcześniej Gotham In Progress). Wydarzenie ma na celu ułatwienie kontaktów i rozwinięcie relacji zawodowych polskiej i europejskiej branży filmowej z młodymi, niezależnymi twórcami ze Stanów Zjednoczonych. W ramach programu (na zamkniętych pokazach w obecności twórców i producentów) pokazywane są projekty niezależnych amerykańskich filmów fabularnych i pełnometrażowych w ostatnich stadiach montażu. Jury złożone z partnerów projektu wybiera filmy, które otrzymują nagrody o łącznej wartości 40 tysięcy euro w postaci usług postprodukcyjnych dźwięku i obrazu oferowanych przez polskie studia i firmy.

American Film Festival odbędzie sie we Wrocławiu w terminie: 07-12.11.2023 r.

Więcej: https://www.americanfilmfestival.pl/

W połowie października po raz czternasty odbędzie się jedyny festiwal filmów fabularnych w Łodzi. 

Festiwal Kamera Akcja to wydarzenie dla kinomanów, w którym mówienie i pisanie o kinie jest równie ważne, jak jego tworzenie. Cztery dni seansów, dyskusji, warsztatów w Szkole Filmowej w Łodzi oraz cztery dni online.

Festiwal Kamera Akcja został powołany do życia w 2010 roku. Wydarzenie powstało z czystej miłości do kina. Projekt stał się jedynym w Europie festiwalem poświęconym krytyce filmowej. Jest zarazem miejscem spotkań i rozmów wokół kina, przyciągającym do siebie ludzi myślących filmem, jednocześnie nie wykluczającego żadnego głosu z udziału w dyskusji.

Z roku na rok FKA gromadzi coraz większą rzeszę widzów i miłośników kina, którzy traktowani są jako partnerzy w dyskusji z krytykami i twórcami. Nie da się ukryć, że to właśnie dyskusja jest jednym z kluczowych elementów festiwalu. Misją FKA jest przełamywanie barier na poziomie języka i wiedzy filmowej poprzez nawiązywanie wzajemnych relacji między różnymi grupami skupionymi wokół kinematografii. Celem Festiwalu jest popularyzacja swobodnej wymiany myśli bez ostrego podziału na znawców i laików.

Kamerę Akcję tworzą osoby posiadające bogate doświadczenie związane z organizacją wydarzeń filmowych. Ponad 10-letnia tradycja festiwalu oraz zanikająca granica pomiędzy profesjonalnym wykonywaniem zawodu krytyka a aktywnym uczestnictwem w kulturze filmowej, siłą rzeczy wpłynęły na rozwój i ewolucję festiwalu. Kamera Akcja otwiera się na szerokie podejście w rozumienie kultury audiowizualnej.

Konkurs Krytyk Pisze, Konkurs Krytyk Mówi oraz Międzynarodowy Konkurs Authors Spotlight umożliwiają debiutantom i początkującym twórcom postawienie pierwszych kroków w świecie audiowizualnym.

Od kilku lat FKA poszerza swoją działalność o projekty edukacyjne, których głównym celem jest upowszechnianie kultury filmowej wśród Łodzian, w tym podtrzymywanie pamięci o zapomnianych tradycjach Łodzi jako kolebki polskiej myśli krytyczno-filmowej i miejscu rozwoju powojennej produkcji. Do tej pory Fundacja zrealizowała m.in. Akademię Animatorów Kultury, Akcję Edukację, Święto Łodzi Filmowej. 75 lat historii kina, Wielki test o Łodzi Filmowej oraz Nowe Horyzonty: Kamera Akcja. Działania Festiwalu stanowią jedyną w swoim rodzaju propozycję interdyscyplinarnego i innowacyjnego programu dla miłośników kina.

 

Więcej na stronie: https://kameraakcja.com.pl/

 

Festiwal NNW to wyjątkowe wydarzenie na filmowej mapie Europy kierowane do twórców oraz środowisk interesujących się historią. To miejsce, gdzie nie tylko można obejrzeć historię na ekranie, ale gdzie można o filmach i historii dyskutować, uczestniczyć w wydarzeniach specjalnych i spotkaniach ze świadkami historii.

Co roku, w ciągu czterech festiwalowych dni, prezentowanych jest blisko sto produkcji filmowych – kina światowego, europejskiego i polskiego – ukazujących różne drogi do wolności, zarówno narodów jak i indywidualnej wolności każdego człowieka.

Festiwal NNW to także znaczące wydarzenia branżowe oferujące Master Classy, Pitching Forum, Case Study, Sesje Q and A, warsztaty.

Dopełnieniem programu Festiwalu w Gdyni są co roku bogate oferty koncertów, widowisk plenerowych, spektakli teatralnych, wernisaży, wystaw, paneli dyskusyjnych, promocji książek, spotkań z bohaterami.

Festiwal NNW jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

XIV Festiwal Filmowy NNW odbędzie się w dniach 27-30 września  2023 roku.
Więcej informacji na stronie.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku, do roku 1986 FPFF organizowany był w Gdańsku, następnie jego siedzibą stała się Gdynia, a centrum festiwalowym – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej.

Co roku widzowie FPFF – bardzo często jako pierwsi w Polsce – mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów a także szereg nagród indywidualnych rywalizują najciekawsze rodzime filmy, premiery, debiuty i laureaci na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Obecnie na program Festiwalu składają się trzy sekcje konkursowe – Konkurs Główny, Konkurs Filmów Krótkometrażowych i Konkurs Filmów Mikrobudżetowych – oraz liczne sekcje pozakonkursowe i wydarzenia towarzyszące. Do stałych sekcji należą m.​in. „Czysta Klasyka” – przegląd polskich filmów zrekonstruowanych cyfrowo, „Polonica” – pokazy zagranicznych produkcji zrealizowanych z udziałem polskich twórców, niezwykle popularna, bogata w programy edukacyjne „Gdynia Dzieciom” czy sekcje tematyczne organizowane z udziałem partnerów Festiwalu. Co roku na Festiwalu wręczana jest nagroda Platynowych Lwów za dorobek życia i osiągnięcia artystyczne.

Festiwal pozwala na otwartą konfrontację dzieła filmowego z widownią, obserwatorami i uczestnikami życia filmowego oraz dziennikarzami. Imprezę co roku odwiedza ok. 2000 profesjonalistów. Do Gdyni przybywają polscy i międzynarodowi goście: twórcy filmowi, aktorzy, producenci, programatorzy festiwali. Jest to najważniejsza polska impreza filmowa, stąd duża część wydarzeń towarzyszących, jak fora, konferencje, prezentacje czy warsztaty adresowane są do tej grupy uczestników. Z roku na rok, ze względu na rozwój infrastruktury i zwiększającą się popularność imprezy, wzrasta liczba publiczności: w projekcjach, spotkaniach i innych wydarzeniach w 2018 roku uczestniczyło 75 000 widzów. Nabiera znaczenia także edukacyjna rola Festiwalu, w którym coraz chętniej biorą udział studenci i uczniowie, zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy i czynnym uczestnictwem w kulturze.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych powstał w latach 70. z inicjatywy gdańskiego środowiska Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Żak” oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Obecnie jego producentem jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, a organizatorami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Miasto Gdynia, Samorząd Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W organizację imprezy włącza się rokrocznie kilkadziesiąt instytucji, sponsorów i patronów medialnych. Szczególne znaczenie ma związek Festiwalu z Gdynią – FPFF jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu miasta, w sposób istotny wpływającym na jego rozwój i wizerunek.

Festiwal w Gdyni jest najważniejszą polską imprezą filmową, posiadającą status narodowego festiwalu filmowego, która w wyrazisty w sposób przyczynia się do upowszechniania kultury filmowej, promocji polskiego dorobku filmowego i ugruntowania pozycji i odbioru rodzimej kinematografii.

Więcej o 47 FPFF na stronie

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów ze szkół średnich na bezpłatne, wyjątkowe pokazy filmów, które po wprowadzeniu stanu wojennego zostały wycofane z dystrybucji i odłożone na półki. Przez lata czekały na premierę lub nie doczekały się jej nigdy. W Iluzjonie pokażemy tytuły, które mogłyby tworzyć program Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1982 roku, m.in.: Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego czy Kobietę samotną Agnieszki Holland.

Wspólnie przyjrzymy się temu co półkowniki mogą nam powiedzieć o przeszłości, a także o teraźniejszości oraz jakie tropy interpretacyjne możemy w nich dziś odnaleźć. W trakcie festiwalu dostępny będzie wydany specjalnie z tej okazji katalog zawierający opisy filmów, ich zagadnienia problemowe oraz tekst kolaudacji Przesłuchania. We foyer kina przez miesiąc będzie można oglądać wystawę plakatów filmowych z lat 80., oraz zwycięskich prac konkursowych. Imprezę zwieńczy koncert legandarnego zespołu Lecha Janerka.

Przygotowaliśmy bezpłatną pulę wejściówek dla szkół.
W celu rezerwacji, prosimy o email: filmotekaszkolna@fina.gov.pl

Program

3 WRZEŚNIA (SOBOTA)

 godz. 15.30 Uroczyste otwarcie Festiwalu i towarzyszącej mu wystawy plakatów z udziałem Andrzeja Pągowskiego; prezentacja katalogu
16.00 Wykład profesora Krzysztofa Kornackiego naświetlający kontekst polskiego kina początku lat 80.
godz. 17.00 Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski, 1982, 111 min, SALA STOLICA
godz. 19.00 Czytanie zapisu kolaudacji Przesłuchania pod opieką Michała Szcześniaka, SALA STOLICA
godz. 20.00 „Grudniowe gadanie” – spotkanie z twórcami Przesłuchania, Jackiem Petryckim
i Adamem Ferencym, prowadzi Mateusz Werner

 

4 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)

godz. 15.00 Limuzyna Daimler-Benz, reż. Filip Bajon, 1981, 91 min, SALA STOLICA
godz. 16.35 Dolina Issy, reż. Tadeusz Konwicki, 1982, 110 min, SALA STOLICA
godz. 18.30  Austeria, reż. Jerzy Kawalerowicz, 1982, 102 min, SALA STOLICA
godz. 20.15 „Niepokojąca przeszłość” w filmach Kawalerowicza, Bajona i Konwickiego – spotkanie prowadzi Mikołaj Mirowski, (wśród gości Filip Bajon i Piotr Bajor)

 

5 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

16:00 Klakier, reż. Janusz Kondratiuk, 1982, 88 min (pokaz dodatkowy), SALA MAŁA CZARNA
17:30 Odwet, reż. Tomasz Zygadło, 1982, 96 min (pokaz dodatkowy), SALA MAŁA CZARNA
19:10 Gry i zabawy, reż. Tadeusz Junak, 1982, 73 min, Warszawska premiera filmu, SALA STOLICA
20.30 „Jak się czuło społeczeństwo” – rozmowa o filmach Janusza Kondratiuka, Tomasza Zygadły i  Tadeusza Junaka

 

6 WRZEŚNIA (WTOREK)

16:00 Prognoza pogodyreż. Antoni Krauze, 1982, 86 min (pokaz dodatkowy), SALA MAŁA CZARNA
17.30  Kobieta samotna, reż. Agnieszka Holland, 1981, 92 min, SALA STOLICA
19:10 Krzyk, reż. Barbara Sass, 1982, 88 min, SALA STOLICA
20.40 „Bytowanie prostych bohaterów” – rozmowa Mikołaja Mirowskiego z Dorotą Stalińską

7 WRZEŚNIA (ŚRODA)

16:00 Wigilia’81, reż. Leszek Wosiewicz, 1982, 52 min, SALA STOLICA
17:00 Niech cię odleci mara, reż. Andrzej Barański, 1982, 98 min, SALA STOLICA
18:50 Wielki bieg, reż. Jerzy Domaradzki, 1981, 99 min, SALA STOLICA
20:30 „O polityce na rozmaite sposoby” – spotkanie prowadzi Michał Dondzik (wśród gości Jerzy Domaradzki, Ewa Błaszczyk i Andrzej Barański)

 

8 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

15:30 Promocja nowego numeru „Pleografu”; spotkanie prowadzi Mikołaj Mirowski, redaktor naczelny pisma, SALA STOLICA
16:00 Przypadek, reż. Krzysztof Kieślowski, 1981, 122 min, SALA STOLICA
18:00 Danton, reż. Andrzej Wajda, 1982, 136 min, SALA STOLICA
20:15 „Robespierre jako generał Jaruzelski”, rozmowę prowadzi Mateusz Werner (wśród gości prof. Krzysztof Kornacki)

 

9 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

19:00 Koncert Lecha Janerki; SALA STOLICA FILMY:

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! – festiwal filmowy, odbywający się co roku w Poznaniu, mający na celu promocję dobrego kina dla młodych widzów.
Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a jego dyrektorem Jerzy Moszkowicz. W roku 2010 Festiwal ruszył w Polskę; do małych miejscowości, gdzie dzieci na co dzień nie mają szans na spotkanie z dobrym kinem.

Więcej informacji wkrótce na stronie www.alekino.com