Filmoznawcy

W sezonie 2022/2023 r.  webinaria przygotowujące do przeprowadzenia samodzielni  lekcji z bazy Filmoteki Szkolnej  będą prowadzić eksperci – filmoznawcy Filmoteki Szkolnej.
Poznajmy bliżej ich sylwetki.

 

W październiku i listopadzie 2022: Kamila Kołacz – absolwentka Filmoznawstwa i Wiedzy o Nowych Mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień pracuje w Kinie Studyjnym „Sfinks” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. Prelegentka i edukatorka filmowa, PR Manager Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „ETIUDA&ANIMA”, autorka tekstów publikowanych m.in. na łamach czasopisma „Ekrany”. W wakacje pracuje jako wychowawca kolonijny. Entuzjastka kultury włoskiej. W wolnych chwilach lubi oglądać wrestling.

 

W grudniu 2022: Michał Mróz – twórca oraz historyk i popularyzator filmu animowanego. Absolwent kulturoznawstwa w ramach MISH (UW) oraz Warszawskiej Szkoły Reklamy na kierunku Grafika. Doktorant w Instytucie Kultury Polskiej oraz członek Zespołu Badań nad Filmem. Przygotowuje pracę doktorską na temat kina animowanego w okresie II wojny światowej. Publikował m.in w „Kwartalniku Filmowym” oraz czasopiśmie „Ekrany”. Autor krótkometrażowych filmów animowanych, za które zdobył łącznie ponad 50 nagród na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Swoje prace prezentował między innymi na festiwalach w Los Angeles, Toronto, Malmo, Belgradzie, Sofii, Wrocławiu i Gdyni. Instruktor filmu animowanego podczas wielu projektów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz m.st. Warszawy.

 

W styczniu i lutym 2023: Konrad Pronobis – absolwent filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2016 roku związany z programem Filmoteka Szkolna jako wędrujący filmoznawca, w ramach którego prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz realizuje opracowania filmoznawcze polskich filmów wchodzących w skład pakietu Filmoteki Szkolnej. Jest również koordynatorem międzynarodowych projektów edukacyjnych, na których stosowane są metody edukacji poza formalnej.

 

W marcu i kwietniu 2023: Anna Równy – absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego (rozprawa doktorska nt. edukacji filmowej pod opieką prof. Krzysztofa Kornackiego w trakcie przygotowania), certyfikowana trenerka edukacji filmowej i medialnej. W latach 2016-2022 nauczyciel konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. edukacji humanistycznej, medialnej i filmowej. W latach 2016-2019 wiceprzewodnicząca Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Członkini Komisji Eksperckiej Sieci Kin Studyjnych oraz grupy SUPERBELFRZY RP. Koordynatorka merytoryczna ogólnopolskiego projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej, współautorka podręczników do języka polskiego „Ponad słowami”. Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych: Wiedza o kulturze, Dziennikarstwo internetowe, Edukacja filmowa, Dziennikarstwo filmowe, Etyka i filozofia. Współpracuje jako ekspert z dystrybutorami i twórcami, oraz z instytucjami odpowiadającymi za kształt edukacji filmowej w Polsce. Laureatka Nagrody PISF w kategorii Edukacja młodego widza na 40. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2015 roku. W roku 2021 otrzymała certyfikowany tytuł Mistrza Pedagogii nadawany przez Ruch Innowacyjny w Edukacji. Administruje facebookową grupę RÓWNY O FILMIE DLA NAUCZYCIELI, w której dzieli się swoimi doświadczeniami i informacjami z zakresu edukacji filmowej uczniów i nauczycieli.

 

W maju i czerwcu 2023: Agata Hofelmajer-Roś – doktorantka w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim. Prowadzone przez nią badania dotyczą głównie edukacji filmowej w Polsce i Europie, działań instytucji kultury w zakresie tworzenia kultury filmowej oraz obecności analizy filmu w działaniach edukacyjnych. Stypendystka w projekcie „Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi – porównawcza biografia zbiorowa”, realizowanego w ramach programu CEUS-UNISONO (2021-2023), stażystka w British Film Institute (2022), Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016 i 2019), prowadzi blog o filmach dla młodego widza kinodzieci.info