Filmoznawcy

W sezonie 2023/2024 r.  webinaria przygotowujące do przeprowadzenia samodzielni  lekcji z bazy Filmoteki Szkolnej  będą prowadzić eksperci – filmoznawcy Filmoteki Szkolnej.
Poznajmy bliżej ich sylwetki.

W październiku 2023: dr hab. Kamila Żyto, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Pani profesor, jak nam raportuje, pracuje (od zawsze, lecz wciąż z przyjemnością) w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. Współpracuje, na dobre i na złe, z Gabinetem Edukacji Filmowej w Łodzi, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (przy projektach „Filmoteka Szkolna”, „Akademia Filmu Polskiego”) czy Muzeum Kinematografii. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Łodzi, ale śpiewa tylko we własnej łazience. Opublikowała, książki Strategie labiryntowe w filmie fikcji (2010 Łódź), Film noir i kino braci Coen (Łódź 2017). Współredagowała tomy Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej oraz Od Cervantesa do Perez-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. W wolny chwilach, których nie ma zbyt wielu, kocha się (ze wzajemnością) w Hiszpanii i krajach świata hiszpańskojęzycznego. Nocami ogląda seriale i się tego nie wstydzi. Między 17.00 a 19.00 na ogół wylewa siódme poty biegając po stepach (nie chodzi o bujne trawy) oraz fikając koziołki na treningowej sali. Uwielbia filmy, w których ktoś został zamordowany, literaturę s-f, w której bohaterowie spotykają obcego i …..tenis, ale tylko w TV.

W listopadzie 2023 i w lutym 2024: dr hab. Wojciech Otto, profesor w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Prowadzi zajęcia z historii filmu, wiedzy o filmie, scenopisarstwa i związków filmu z innymi sztukami. Obronił pracę doktorską o związkach filmu i literatury w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Autor książek: „Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego”(Poznań 2007), „Zdzisław Maklakiewicz” (Warszawa 2008) w serii „Ludzie polskiego kina” oraz „Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie” (Poznań 2012). Interesuje się teorią i praktyką scenopisarstwa, pograniczem i korespondencją sztuk oraz kinem autorskim i kulturą medialną. Współautor dwóch edycji ogólnopolskiego wydawnictwa edukacyjnego „Filmoteka Szkolna”. Członek jury konkursów filmowych, scenariuszowych, opiekun Młodzieżowego Jury przy Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym Młodzi i Film w Koszalinie.

W grudniu 2023: dr hab. Małgorzata Jakubowska,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych). W kręgu jej zainteresowań pozostaje filozofia – jako myśl niepokorna i forma odczuwania. Publikuje eseje i książki z zakresu teorii i filozofii kina, analizy filmu i filmowej narracji: Teoria kina Gillesa Deleuze’a, (Kraków 2003), Żeglowanie po filmie (Kraków 2006), Laboratorium czasu. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa (Łódź 2010), Kryształy czasu. Kino Wojciecha Jerzego Hasa (Łódź 2013). W naukowych badaniach łączy wiedzę o kulturze audiowizualnej z teorią i analizą filmową. Aktualnie prowadzi badania dotyczące filmoterapii oraz autoportretu filmowego.

W styczniu i maju 2024: dr hab. Piotr Sitarski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych), dyrektor Instytutu Kultury Współczesnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obszar jego badań i zainteresowań obejmuje m.in. kino science-fiction, historię nowych mediów i historię polskiej kultury popularnej. W pracy badawczej wykorzystuje zarówno przeprowadzane wywiady (historia mówiona), jak i tradycyjną analizę tekstów kultury. Autor wielu publikacji o kinie, a także kulturotwórczej roli rzeczywistości wirtualnej, gier komputerowych i krótkich form wideo. Współautor książki Nowe media w PRL (Łódź 2020) oraz podręcznika licealnego Człowiek – twórca kultury (Warszawa 2003), autor monografii Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta (Łódź 2010).

W marcu i kwietniu 2024: Anna Równy, absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG, certyfikowana trenerka edukacji filmowej i medialnej. Pracuje w Dziale Edukacji Filmowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Członkini grupy SUPERBELFRZY RP. Koordynatorka merytoryczna ogólnopolskiego projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej, współautorka podręczników do języka polskiego „Ponad słowami”. Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych: Wiedza o kulturze, Dziennikarstwo internetowe, Edukacja filmowa, Dziennikarstwo filmowe, Etyka i filozofia. Współpracuje jako ekspert z dystrybutorami i twórcami, oraz z instytucjami odpowiadającymi za kształt edukacji filmowej w Polsce. Laureatka Nagrody PISF w kategorii Edukacja młodego widza dla Liderów Filmoteki Szkolnej na 40. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2015 roku . W roku 2021 otrzymała certyfikowany tytuł Mistrza Pedagogii nadawany przez Ruch Innowacyjny w Edukacji. Administruje facebookową grupę RÓWNY O FILMIE DLA NAUCZYCIELI, w której dzieli się swoimi doświadczeniami i informacjami z zakresu edukacji filmowej uczniów i nauczycieli.

W czerwcu 2024: Konrad Pronobis – absolwent filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2016 roku związany z programem Filmoteka Szkolna jako wędrujący filmoznawca, w ramach którego prowadził warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz przygotowywał opracowania filmoznawcze polskich filmów wchodzących w skład pakietu Filmoteki Szkolnej. Jest również koordynatorem międzynarodowych projektów edukacyjnych, na których stosowane są metody edukacji pozaformalnej.