Filmoteka szkolna poleca: konkurs NIEOPOWIEDZIANE HISTORIE

Nieopowiedziane historie

Uczniowie szkół średnich z całej Polski,  zastanówcie się, czy ktoś ostatnio nie opowiedział Wam niezwykłej historii o Waszej miejscowości. A może spotkaliście kogoś, z kim chcieliście bardzo porozmawiać, ale nie znaleźliście czasu i odłożyliście rozmowę na potem? Oto czeka na Was przygoda.

 

Muzeum Historii Polski organizuje konkurs na pięciominutowy film z zakresu historii lokalnej. Do wygrania warsztaty z montażystą i operatorem w Warszawie i możliwość stworzenia własnego filmu! 

Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie prześlijcie na adres organizatora: oferta.edu@muzhp.pl krótkie (do 5 minut) nagranie wideo ze świadkiem historii, które opowiada historię lokalną z XX wieku.

  • do konkursu można zgłosić się indywidulanie lub zespołowo (zespół składający się wyłącznie z uczestników niepełnoletnich musi mieć opiekuna)
  • do pliku z nagraniem należy dołączyć niezbędne dokumenty.

Na zgłoszenia Muzeum Historii Polski czeka do 7 czerwca 2024 roku.

Sześciu autorów najciekawszych nagrań zostanie zaproszonych na warsztaty filmowe do Warszawy. Efektem warsztatów będą filmy dotyczące przesłanych wcześniej historii.

 

Regulamin konkursu na stronie Muzeum

Młode Albatrosy 2023

W czerwcu 2023  zakończyła się  IX edycja  Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „MŁODE ALBATROSY 2023”. Jury obradujące w składzie: Danuta Maliszewska, dyrektor SP nr 51 w Gdyni – przewodnicząca, Ewa Kurasz, Izabela Meller oraz Janusz Żurawski – sekretarz jury po obejrzeniu nadesłanych na konkurs filmów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii FILM FABULARNY:

  • I nagrodę i statuetkę „Młodego Albatrosa 2023” dla filmu „Karl von Drals i wynalezienie roweru” w reżyserii Igora Rakoczego.

Wyróżnienie w kategorii film fabularny przyznano filmowi:

  • „Scrabbley” w reżyserii Idy Kunze.

W kategorii FILM DOKUMENTALNY:

  • I nagrodę i statuetkę „Młodego Albatrosa 2023” dla filmu „Świat kałuży” w reżyserii Wiktora Wardziaka.

W kategorii film dokumentalny wyróżniono film:

  • „Śladami Natalii po Jeziorze Szmaragdowym” w reżyserii Natalii Słoń.

W kategorii FILM ANIMOWANY:

  • I nagrodę i statuetkę „Młodego Albatrosa 2023” dla filmu „Dobro i Zło” zrealizowanego przez Barbarę Urban.
  • II nagrodę ex aequo dla filmów: „Czasem” (real. Zofia Karczewska) i  „Ucieczka na wolność” (real. Helena Sacharuk).
  • III nagrodę ex aequo dla filmów: „Nocne życie kuchni” (real. Oliwier Ginalski)  i  „Fantastyczne przygody lewej skarpetki” (real. Julia Czechowska).

W kategorii film animowany wyróżniono filmy:

  • „Ulotne wrażenie” (real. Dominik Kołodziejczyk), „Stworki Miro” (real. Lilianna Rudzka), „Szczupak lub lin” (real. Helena Sacharuk) i „Czarodziej kontra dzieci” (real. Bartosz Kraszkiewicz).

Jury Młodzieżowe składające się z uczestników warsztatów animacji poklatkowej zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 51 w Gdyni – „Nagrodę Młodego Widza” przyznało filmowi „Dobro i Zło” zrealizowanego przez Barbarę Urban.

Gratulujemy wysokiego poziomu artystycznego filmów i życzymy wielu kolejnych sukcesów artystycznych!

Zapraszamy do udziału w X edycji „Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2024”!

Tekst protokołu jury publikujemy za zgodą i dzięki uprzejmości pana Janusz Żurawskiego ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Gdyni.

 „Inspiracje Filmoteką Szkolną” Gala finałowa

XXI Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski – pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF – pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski.

W czasie gali finałowej konkursu 25 kwietnia 2023 r. w sali gimnastycznej II LO podsumowano XXI Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestników uroczystości powitała p. Dorota Mąka – wicedyrektor II LO. Na galę konkursu przybyli, m. in.: p. Teresa Hałas poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Piotr Kotowski – założyciel Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, przedstawiciel PF DKF, p. Andrzej Leńczuk – starosta krasnostawski, p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Jan Mróz – członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, p. Roman Mrowiński – członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, p. Janusz Rzepka – przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, p. Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki – wieloletni dyrektor II LO, p. Elżbieta Patyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Na początku uroczystości głos zabrała p. Ewa Magdziarz, która przedstawiła historię Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez MDKF „Iluzjon”, przypomniała ważne daty związane z różnorodnymi działaniami filmowymi o charakterze edukacyjnym oraz podziękowała tym wszystkim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju MDKF-u. Następnie głos zabrała pani poseł Teresa Hałas, która podziękowała p. Ewie Magdziarz za wytrwałą pracę na rzecz szerzenia edukacji filmowej w środowisku lokalnym i pogratulowała realizacji wielu projektów o charakterze powiatowym i ogólnokrajowym. Pani poseł przekazała również upominki, które będą cennymi nagrodami dla uczniów zaangażowanych w projekty filmowe. Głos zabrał również wicestarosta krasnostawski p. Marek Nowosadzki,  który także dziękował p. Ewie Magdziarz za zaangażowanie w realizację projektów MDKF-u oraz życzył dalszych sukcesów. Nawiązał także do początków „Iluzjonu”, podkreślając rolę p. Edwarda Kawęckiego w rozwoju edukacji filmowej w II LO. Następnie starosta Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki i wicedyrektor II LO Dorota Mąka wręczyli podziękowania sponsorom, jury Powiatowego Konkursu Filmowego oraz nauczycielom – opiekunom. Celem Powiatowego Konkursu Filmowego jest popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XXI edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: praca filmowa/ fotograficzna/fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział 54 uczestników w dwóch grupach wiekowych. Prace nadesłano ze szkół podstawowych z Małochwieja Dużego, z Siennicy Nadolnej, z Rejowca oraz ze szkół podstawowych z Krasnegostawu: nr 1, nr 3, nr 4, a także z I i II LO. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Doroty Niemczyckiej, p. Małgorzaty Wit, p. Agnieszki Rybczyńskiej-Manachiewicz, p. p. Magdaleny Nawrockiej, p. Teresy Berbeć, p. Bożeny Mitury, p. Tomasza Praczuka, p. Anny Kosmowskiej, p. Anny Kowalskiej i p. Ewy Magdziarz.

 

Prace w kategorii film/fotografia/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury) oraz p. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor, reżyser i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – filmoznawca, p. Ilona Kalamon – polonistka, studentka KUL i absolwentka II LO, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu Filmowego.

 

I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Klaudia Żuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Tango”) oraz Gabriela Hartanowicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (film „Fotel”). I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęły uczennica ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej Nikola Jarosz (scenariusz „Ocknij się”) oraz Gabriela Basińska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (scenariusz „Pustka”). W kategorii praca filmowa/praca fotograficzna/fotokast I miejsce zajęły Magdalena Milewska (film „Cały świat jest jak jeden wielki…”) ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu oraz Maria Korkosz (praca fotograficzna „Estetyka świata”) z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Za organizację konkursu i gali finałowej odpowiedzialna była p. Ewa Magdziarz. W prace organizacyjne włączyli się: p. dyrektor Anna Antyga, p. wicedyrektor Dorota Maka, p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Joanna Szufnara, p. Ewa Żelazko, p. Andrzej Ziarko a także uczniowie Hanna Boratyn, Martyna Chodorowska, Małgorzata Adamczuk, Emilia Barlakowska, Natalia Drygasiewicz, Amelia Michnik, Cyprian Miksza, Amelia Magier, Tomasz Złomańczuk, Paweł Kapuśniak i Bartosz Radomski. Pomocą służyli także p. Damian Kozyrski – dyrektor KDK i p. Wojciech Machejus.

Na zakończenie głos zabrał starosta Andrzej Leńczuk i podziękował p. Ewie Magdziarz oraz p. Piotrowi Kotowskiemu za lata współpracy. Przybliżył także historię DKF-u działającego wiele lat temu przy Krasnostawskim Domu Kultur, w którego tworzenie zaangażował się właśnie p. Piotr Kotowski.

Miłym akcentem kończącym galę finałową konkursu był słodki poczęstunek ufundowany, m. in. przez Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”.

Powiatowy Konkurs Filmowy realizowany w „Norwidzie” od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy i Pracownia Filmoteki Szkolnej inspirują do twórczego działania i rozwijania pasji kolejne roczniki uczniów nie tylko z II LO, ale także z całej Polski.

 

Zdjęcia: Ewa Żelazko

Kamera: Małgorzata Jóźwiak, Andrzej Szałaj

Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

 

Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Fundacja Filmowa Warszawa i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”,  Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida,  Rada Rodziców II LO oraz sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki.

Uruchomiliśmy rejestrację na VII edycję Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej!
Tegorocznym tematem przewodnim jest „Między filmem dokumentalnym a fabułą ”. Na laureatów czeka wiele atrakcyjnych nagród, m.in. indeksy na uczelnie wyższe, akredytacje na festiwale.
W celu dokonania zapisu na Olimpiadę zapraszamy na stronę FINA oraz zakładki – Formularz zgłoszeniowy 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Harmonogram konkursu:
10.10.2022 – 10.11.2022 – rejestracja Komisji Szkolnych i Uczestników
21.11.2022 – I Etap Olimpiady – test online organizowany w szkołach
09.01.2023 – II Etap Olimpiady – ostateczny termin wpłynięcia zadania projektowego, wykonywanego przez uczestników w domu
13.01.2023 – II Etap Olimpiady – test online w Komitetach Okręgowych
23-24.03.2023 – III Etap Olimpiady (online) – napisanie pracy pisemnej, odpowiedź na pytania komisji konkursowej,
1.04.2023 (sobota) – wywiady z Gośćmi Specjalnymi – przeprowadzenie wywiadu z gościem specjalnym oraz jego redakcja

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji

XX Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego pod patronatem programu Filmoteka Szkolna. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski – pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF – pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski.

W czasie gali finałowej konkursu 27 maja 2022 r. w sali gimnastycznej II LO podsumowano XX Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestników uroczystości powitała p. Anna Antyga – dyrektor II LO. Na galę konkursu przybyli m. in.: p. Piotr Kotowski – założyciel Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, przedstawiciel PF DKF, p. Mirosław Księżuk – asystent p. Teresy Hałas poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Justyna Przysiężniak – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, p. Ewa Nieścior – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Krystyna Sawicka – starszy wizytator Delegatury w Chełmie  Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki – wieloletni dyrektor II LO, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół i instytucji kultury. W swoim wystąpieniu p. Anna Antyga nawiązała do początków MDKF-u, wymieniła znaczące przedsięwzięcia filmowe i podziękowała p. Ewie Magdziarz za sumienną i wytrwałą pracę na rzecz szerzenia edukacji filmowej w II LO, za realizację wielu projektów o charakterze powiatowym i ogólnokrajowym oraz za promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Następnie głos zabrała p. Ewa Magdziarz, która przedstawiła historię Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez MDKF „Iluzjon”, wspomniała ważne daty związane z różnorodnymi działaniami filmowymi o charakterze edukacyjnym oraz podziękowała tym wszystkim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju MDKF-u. Wicestarosta krasnostawski p. Marek Nowosadzki w swoim wystąpieniu dziękował p. Ewie Magdziarz za zaangażowanie w realizację Powiatowego Konkursu Filmowego i innych projektów realizowanych przez MDKF, podkreślał konsekwencję w realizacji przedsięwzięć filmowych oraz życzył dalszych sukcesów. Zaznaczył również, że duży dorobek w tej dziedzinie jest dziedzictwem szkoły, dzięki któremu uczniowie będą wybierać właśnie II LO jako szkołę umożliwiającą im wszechstronny rozwój. W czasie gali zabrał głos także p. Mirosław Księżuk – asystent p. Teresy Hałas poseł na Sejm RP, który pogratulował wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Podziękował również p. Ewie Magdziarz za wspaniałe, wieloletnie działania, życzył wielu sukcesów i inspiracji w przyszłości. Następnie wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki i dyrektor II LO Anna Antyga wręczyli podziękowania sponsorom, jury Powiatowego Konkursu Filmowego oraz nauczycielom – opiekunom. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała osobom, dzięki którym to oryginalne przedsięwzięcie filmowe jest od wielu lat realizowane przez II LO: p. Piotrowi Kotowskiemu – przedstawicielowi PF DKF, oraz p. Ewie Magdziarz – opiekunowi MDKF „Iluzjon”, liderowi Filmoteki Szkolnej oraz p. Edwardowi Kawęckiemu – wieloletniemu dyrektorowi II LO. Dyrektor Anna Antyga podkreśliła, że projekty filmowe realizowane w „Norwidzie” od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Zaznaczyła, że angażują się w nie zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy i Pracownia Filmoteki Szkolnej inspirują do twórczego działania i rozwijania pasji kolejne roczniki uczniów nie tylko z „Norwida”, ale także z całej Polski. W trakcie spotkania związanego z premierą filmu „Plaga” z 9. letniego projektu „Kręćmy film!”, które odbyło się w Pracowni Filmoteki Szkolnej, głos zabrał Edward Kawęcki. Przypomniał on początki edukacji filmowej w II LO i podkreślił rolę Krasnostawskiego Domu Kultury w popularyzacji tej dziedziny sztuki w powiecie krasnostawskim. Zwrócił także uwagę na znaczenie przedsięwzięć filmowych realizowanych przez II LO w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Powiatowy Konkurs Filmowy ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XX edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: film animowany/ praca fotograficzna/fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W sumie na konkurs przysłano 46 prac w dwóch grupach wiekowych. Szkoły, z których nadesłano prace, to: Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu oraz szkoły z Krasnegostawu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Teresy Berbeć, p. Małgorzaty Wit, p. Doroty Niemczyckiej, p. Barbary Grzegorzewskiej, p. Agnieszki Rybczyńskiej-Manachiewicz, p. Iwony Sąsiadek, p. Magdaleny Nawrockiej, p. Bożeny Mitury, p. Agnieszki Filipowicz, p. Katarzyny Athiana i p. Ewy Magdziarz.

Prace w kategorii film/fotografia/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury), p. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS oraz p. Jerzy Rogalski – aktor. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, p. Ilona Kalamon – polonistka, studentka KUL, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu.

I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Nikola Krzyżanowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Zezowate szczęście”) oraz Kamila Sułek z II LO w Krasnymstawie (film „Wszystko może się przytrafić”). I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej Aleksandra Zduńczuk (scenariusz „W objęciach). Jury konkursu w kategorii praca filmowa/praca fotograficzna/fotokast przyznało (ex aequo) Nagrodę Zbiorową Konkursu. Członkowie jury podkreślili satysfakcjonujący poziom prac autorstwa Adriana Barańskiego (SP w Małochwieju Dużym), Małgorzaty Joniec (I SLO w Zamościu) i Filipa Galana (II LO w Krasnymstawie).Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Fundacja Filmowa Warszawa i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”,  Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida,  Rada Rodziców II LO oraz sponsor indywidualny pan Marek NowosadzkiZa organizację konkursu i gali finałowej odpowiedzialna była p. Ewa Magdziarz. W prace organizacyjne włączyli się także p. Anna Antyga – dyrektor II LO i pracownicy: p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Joanna Szufnara, p. Dorota Mąka, p. Ewa Żelazko, p. Andrzej Ziarko a także uczniowie Hanna Boratyn, Martyna Chodorowska, Natalia Drygasiewicz, Cyprian Miksza, Amelia Magier, Filip Galan, Szymon Karpiński, Wojciech Pitucha, Jan Oleszczuk i Michał Jasiński. Pomocą służył także p. Damian Kozyrski – dyrektor KDK i pracownicy: p. Agnieszka Wolanin oraz . Wojciech Machejus. Najbliższe przedsięwzięcie filmowe MDKF-u, które wpisało się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej, to letni projekt „Kręćmy film!” zaplanowany na początek lipca. Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia: Ewa Żelazko, Filip Galan, Szymon Karpiński

Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej