Gala finałowa XXI Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”

 „Inspiracje Filmoteką Szkolną” Gala finałowa

XXI Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski – pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF – pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski.

W czasie gali finałowej konkursu 25 kwietnia 2023 r. w sali gimnastycznej II LO podsumowano XXI Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestników uroczystości powitała p. Dorota Mąka – wicedyrektor II LO. Na galę konkursu przybyli, m. in.: p. Teresa Hałas poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Piotr Kotowski – założyciel Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, przedstawiciel PF DKF, p. Andrzej Leńczuk – starosta krasnostawski, p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Jan Mróz – członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, p. Roman Mrowiński – członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, p. Janusz Rzepka – przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, p. Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki – wieloletni dyrektor II LO, p. Elżbieta Patyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Na początku uroczystości głos zabrała p. Ewa Magdziarz, która przedstawiła historię Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez MDKF „Iluzjon”, przypomniała ważne daty związane z różnorodnymi działaniami filmowymi o charakterze edukacyjnym oraz podziękowała tym wszystkim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju MDKF-u. Następnie głos zabrała pani poseł Teresa Hałas, która podziękowała p. Ewie Magdziarz za wytrwałą pracę na rzecz szerzenia edukacji filmowej w środowisku lokalnym i pogratulowała realizacji wielu projektów o charakterze powiatowym i ogólnokrajowym. Pani poseł przekazała również upominki, które będą cennymi nagrodami dla uczniów zaangażowanych w projekty filmowe. Głos zabrał również wicestarosta krasnostawski p. Marek Nowosadzki,  który także dziękował p. Ewie Magdziarz za zaangażowanie w realizację projektów MDKF-u oraz życzył dalszych sukcesów. Nawiązał także do początków „Iluzjonu”, podkreślając rolę p. Edwarda Kawęckiego w rozwoju edukacji filmowej w II LO. Następnie starosta Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki i wicedyrektor II LO Dorota Mąka wręczyli podziękowania sponsorom, jury Powiatowego Konkursu Filmowego oraz nauczycielom – opiekunom. Celem Powiatowego Konkursu Filmowego jest popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XXI edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: praca filmowa/ fotograficzna/fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział 54 uczestników w dwóch grupach wiekowych. Prace nadesłano ze szkół podstawowych z Małochwieja Dużego, z Siennicy Nadolnej, z Rejowca oraz ze szkół podstawowych z Krasnegostawu: nr 1, nr 3, nr 4, a także z I i II LO. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Doroty Niemczyckiej, p. Małgorzaty Wit, p. Agnieszki Rybczyńskiej-Manachiewicz, p. p. Magdaleny Nawrockiej, p. Teresy Berbeć, p. Bożeny Mitury, p. Tomasza Praczuka, p. Anny Kosmowskiej, p. Anny Kowalskiej i p. Ewy Magdziarz.

 

Prace w kategorii film/fotografia/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury) oraz p. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor, reżyser i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – filmoznawca, p. Ilona Kalamon – polonistka, studentka KUL i absolwentka II LO, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu Filmowego.

 

I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Klaudia Żuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Tango”) oraz Gabriela Hartanowicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (film „Fotel”). I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęły uczennica ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej Nikola Jarosz (scenariusz „Ocknij się”) oraz Gabriela Basińska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (scenariusz „Pustka”). W kategorii praca filmowa/praca fotograficzna/fotokast I miejsce zajęły Magdalena Milewska (film „Cały świat jest jak jeden wielki…”) ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu oraz Maria Korkosz (praca fotograficzna „Estetyka świata”) z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Za organizację konkursu i gali finałowej odpowiedzialna była p. Ewa Magdziarz. W prace organizacyjne włączyli się: p. dyrektor Anna Antyga, p. wicedyrektor Dorota Maka, p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Joanna Szufnara, p. Ewa Żelazko, p. Andrzej Ziarko a także uczniowie Hanna Boratyn, Martyna Chodorowska, Małgorzata Adamczuk, Emilia Barlakowska, Natalia Drygasiewicz, Amelia Michnik, Cyprian Miksza, Amelia Magier, Tomasz Złomańczuk, Paweł Kapuśniak i Bartosz Radomski. Pomocą służyli także p. Damian Kozyrski – dyrektor KDK i p. Wojciech Machejus.

Na zakończenie głos zabrał starosta Andrzej Leńczuk i podziękował p. Ewie Magdziarz oraz p. Piotrowi Kotowskiemu za lata współpracy. Przybliżył także historię DKF-u działającego wiele lat temu przy Krasnostawskim Domu Kultur, w którego tworzenie zaangażował się właśnie p. Piotr Kotowski.

Miłym akcentem kończącym galę finałową konkursu był słodki poczęstunek ufundowany, m. in. przez Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”.

Powiatowy Konkurs Filmowy realizowany w „Norwidzie” od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy i Pracownia Filmoteki Szkolnej inspirują do twórczego działania i rozwijania pasji kolejne roczniki uczniów nie tylko z II LO, ale także z całej Polski.

 

Zdjęcia: Ewa Żelazko

Kamera: Małgorzata Jóźwiak, Andrzej Szałaj

Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”

 

Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Fundacja Filmowa Warszawa i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”,  Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida,  Rada Rodziców II LO oraz sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki.

Filmowa lekcja miesiąca w Ślęzakach

 

Kolejna lekcja poświęcona filmowi z kategorii “instrumenty muzyczne”. Tym razem w oparciu o film .  W czasie zajęć uczniowie próbowali zdefiniować  dźwięki muzyczne odwołując się do różnych obrazów, zdarzeń.  Rozmawialiśmy o roli muzyki w życiu, filmie, teledysków muzycznych. Uczniowie  uświadomili sobie, że muzyka jest często tłem do wielu sytuacji, to ona np. buduje napięcie w filmie. Tutaj odwoływaliśmy się do znanych filmów, gdzie dużo rolę właśnie odgrywa ścieżka muzyczna. Przywołaliśmy nazwiska znanych kompozytorów jak i odwołaliśmy się do fragmentu Pana Tadeusza -Koncert Jankiela. uczniowie również wykonali ćwiczenie, które polegało na tym, że musieli dobrać właściwe instrumenty do odtworzenia dźwięków natury np. szum wiatru,  odgłosy śpiewającego kosa i inne.

opieka dydaktyczna: Danuta Boczula, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach

Wideoklip w filmie – film w wideoklipie – czyli o roli muzyki w filmie

Symbioza muzyki i obrazu – to jeden z tropów interpretacyjnych przypisanych do filmu „Strojenie instrumentów”. Stał się on podstawą do przeprowadzenie cyklu lekcji w klasie 2.

Wszystko zaczęło się od utworu „Chariots of Fire” autorstwa Vangelisa. Analizie poddana została pierwsza i ostatnia scena filmu „Rydwany ognia” – bieg po plaży (oczywiście film obejrzano w całości) ze szczególnym zwróceniem uwagi na motyw muzyczny – „Chariots of Fire”. Zdjęciom, jakby zwolnionym, towarzyszy fascynująca muzyka. Ona wręcz niesie obraz, jest wręcz jego nierozłączną częścią. Nic więc dziwnego, że właśnie za muzykę film został wyróżniony jednym z trzech Oscarów. Kompozycja Vangelisa znalazła się także na szczycie listy Billboard Hot 100. Ten motyw przewodni oparty na rytmie serca, fali, elektronicznego dźwięku i pięknej granej na fortepianie melodii do dziś robi wrażenie.

Kolejny filmem zaprezentowanym na zajęciach (także z muzyką Vangelisa) był „Blade Runner” (w Polsce znany jako „Łowca androidów”). „Blade Runner” to niemal kultowy film science fiction. Obraz Ridleya Scotta i wytworzony w nim klimat do dzisiaj elektryzuje fanów gatunku, także dzięki znakomitej, opartej na muzyce ambient (gatunek eksperymentalnej muzyki elektronicznej) ścieżce dźwiękowej autorstwa Vangelisa. Emocjonalne brzmienie syntezatorów podkreśla ponury futuryzm filmu.

Muzyka stanowi idealne dopełnienie do scen i kwestii wypowiadanych przez aktorów. Pozwala budować napięcie – wystarczy kilka dźwięków, by wywołać u widzów przerażenie, smutek lub radość. Siła muzyki, a już na pewno tej filmowej jest ogromna. Pozwala na pełne przeżycie seansu, ale i po seansie – soundtracki do filmów – towarzyszą nam w pracy, wyzwalają duszę artystyczną, skłaniają do przemyśleń. Najlepszym przykładem jest muzyka Vangelisa.

Zdecydowanie młodszym obrazem zaprezentowanym na zajęciach był film „Across The Universe”(2007) – z motywem przewodnim, którym jest piosenka Strawberry Fields Forever zespołu The Beatles wydana w 1967 roku. Wnioski po obejrzeniu filmu były wręcz jednoznaczne – to, co niewypowiedziane, zastąpione zostało słowami pochodzącymi z utworów legendarnego już zespołu The Beatles. Efekt – piorunujący, wręcz zniewalający.[1] Jednak „Across the Universe” to przede wszystkich musical, w którym zamiast dialogów pojawiają się słowa piosenek pochodzących spod pióra Lennona i spółki. Zachwyca niesamowity dobór utworów doskonale komponujących się z całością filmowej rzeczywistości. Na ekranie wybrzmiewają w zupełnie nowych aranżacjach takie przeboje nieśmiertelnych „Beatlesów”, jak: „Strawberry Fields Forever”, „I Wanna Hold Your Hand” czy „The Wonder Years”.

Kolejny film, a właściwie jego tytuł, odwołuje się do nieśmiertelnego teledysku George’a Michaela „Last Christmas”. Przeboje George’a Michaela zostały potraktowane jako tło do opowiedzianej w filmie historii za wyjątkiem tytułowego „Last Christmas”, który jest integralną częścią opowieści.

Cykl filmowych lekcji zamknęły trzy kultowe produkcje lat 80. „Powrót do przyszłości”, „Miłość, szmaragd i krokodyl”, „Dirty Dancing” – to przykłady umiejętnego wykorzystania form wideoklipu w filmie oraz zależności między filmem a wideoklipem.

Na przykładzie tych filmów oraz wykorzystanych w nich motywów muzycznych młodzież mogła przekonać się – w jaki sposób rozpoczęła się historia filmów rozpoznawanych przez muzykę – a jednocześnie została wprowadzona w estetykę muzyczno-filmową lat 80.

Patryk Swayze nie tylko wystąpił w filmie „Dirty Dancing”, ale także wspaniale wykonał  utwór – „She’s Like The Wind”. „She’s like the wind” ta wzruszająca ballada pochodząca ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Dirty Dancing” z 1987. Patrick Swayze wykonał ten utwór z Wendy Fraserem, którego słychać w szczególności w ostatnim refrenie. Singiel stał się hitem na całym świecie.

W oficjalnym teledysku grupy Huey Lewis & The News – „The Power Of Love”  – można zobaczyć zespół grający w nocnym klubie oraz doktora Emmetta Brownaa (Christopher Lloyd), który pojawia się kultowym w DeLoreanie. Sam wokalista Huey Lewis wystąpił w filmie w roli nauczyciela muzyki. Oczywiście obecnie piosenka promuje film „Powrót do przyszłości” (chociaż to na początku film wypromował piosenkę „The Power Of Love”).

„Miłość, szmaragd i krokodyl” („Romancing The Stone”) to z kolei film, w którym wokalista – Eddy Grant – wykonujący tytułowa piosenkę – został genialny wpisany w plan filmu. Obrazy (ujęcia) z filmu pojawiły się w teledysku do piosenki.

Muzyka filmowa wprowadza nas w atmosferę danego filmu, odzwierciedla stany emocjonalne i uczucia bohaterów. Jednocześnie komentuje i interpretuje wydarzenia, niejednokrotnie przekazując nam pewne treści, które nie wynikają jednoznacznie z tego, co widzimy (np. nastrój bohaterów, zbliżające się niebezpieczeństwo). Ta muzyka nieraz buduje nam klimat, nastrój… Muzyka w filmie prawie zawsze ma jakiś cel: podkreśla to, co ważne, eksponuje momenty grozy, nadaje tempo, wzrusza, ale przede wszystkim w bardzo wyrafinowany sposób buduje emocjonalną więź z widzem.

Czym byłby film bez muzyki? – to pytanie pojawiło się na koniec cyklu lekcji dotyczących „nowej estetyki w filmie” – a jednocześnie otworzyło dyskurs do dalszych rozważań.

 

Wojciech Szymański – koordynator działań edukacyjno-filmowych nauczyciel języka polskiego w LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

[1] https://www.filmweb.pl/reviews/recenzja-filmu-Across+the+Universe-5603

Sprawozdanie z kwietniowej lekcji w programie Filmoteka Szkolna

 

W dniu 17 kwietnia uczniowie klasy VIII b Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania, obejrzeli film Strojenie instrumentów w reżyserii Jerzego Kuci z 2000 r.

Na początku lekcji uczniowie poznali zasady muzyki programowej i porównali z regułami muzyki absolutnej.  Rozmawiali też o tym, jak ważna jest muzyka w filmie i jakie filmowe melodie pamiętają. Następnie nauczyciel przedstawił kwietniowy film, podając krótkie informacje o reżyserze i okolicznościach powstania obrazu. Pytaniem kluczowym było: Jak przedstawiony jest bohater tego filmu?

Uczniowie zwrócili uwagę na jego zachowanie  w różnych momentach i towarzyszącą temu muzykę. Wywiązała się dyskusja na ten temat: czy tak ją sobie wyobrażali np. w scenie maszerujących żołnierzy, a wcześniej spaceru przez las? Czy tak dopasowaliby melodie do danego wydarzenia?

Klasa VIII b pracowała wg scenariusza Filmoteki Szkolnej z Lekcji 24 Nowa estetyka

 

Koordynator:  Monika Kiper,   Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

 

 

Legendy i tradycje polskie na podstawie filmu lalkowego z 1959

Temat Legendy i tradycje polskie na podstawie filmu lalkowego ,,Pyza” stał się inspiracją dla kolejnych warsztatów filmowych przeprowadzanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu. Uczniowie klasy czwartej, podczas lekcji języka polskiego, poznali Pyzę, bohaterkę utworu Hanny Januszewskiej i serii animowanej, która zwiedzała różne regiony Polski. Po przeczytaniu fragmentu tekstu Pyza na polskich dróżkach, czwartoklasiści obejrzeli film Pyza w reżyserii Lucjana Dembińskiego (1959). Zaciekawiły ich stroje ludowe oraz niezwykłe wycinanki łowickie, które dostrzegli w trakcie oglądania przygód okrągłej kluseczki-dziewczynki. Po projekcji filmu lalkowego, uczniowie, na podstawie kadrów, omawiali tradycje regionu łowickiego i Torunia. Poznali ciekawostki na temat Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi i produkowanych tam filmów animowanych. Następnie  rozmawialiśmy również o legendach kołobrzeskich. Dzieci zachwyciły się Legendą o Jakubie Adebarze. Zgodnie z jej treścią pogłaskanie jednej z kolumn ratusza, w której kamieniarz wyrzeźbił głowę Adebara, przynosi spełnienie życzenia oraz gwarancję powrotu do Kołobrzegu. Pod koniec zajęć czwartoklasiści rozwiązali krzyżówkę, która była doskonałym podsumowaniem tej filmowej lekcji.

 

Koordynator: Beata Kalota, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu

Kwietniowe peregrynacje fanów kina z Ełku

 

Dalsze poszukiwania inspiracji do pracy z członkami szkolnej grupy filmowej doprowadziły do kolejnych spotkań z twórcami znakomitych polskich filmów w warszawskim kinie „Kultura”. Podczas pierwszego z nich odbyła się projekcja filmu Andrzeja Fidyka „ Historie z Yodok „ oraz rozmowa z jego twórcą. Poznanie historii jednego z północnokoreańskich obozów koncentracyjnych było możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu do tego celu spektaklu. Udział w spotkaniu  z mistrzem polskiej animacji Witoldem Gierszem pozwolił uzyskać odpowiedzi na kilka pytań: Jak wygląda jego warsztat pracy ? Co doprowadziło do tego, że został animatorem ? Dlaczego w jego filmach tyle humoru ? Filmów Ryszarda Bugajskiego takich, jak: „Przesłuchanie”, „Clearcut” czy „Zaćma” nie trzeba przedstawiać. Nieżyjącego już dziś reżysera wspominali, m.in. Krystyna Janda, Janusz Gajos i Maria Mamona.

W ramach Kongresu Pamięci Narodowej, jaki zorganizował i przeprowadził na stadionie PGE Narodowy w Warszawie IPN, miała miejsce 4 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach „Echa Katynia”. Spośród wielu projekcji oraz spotkań z twórcami filmów na wyróżnienie zasługuje film pt. „Stanisław Helski. Dlatego.” i związana z nim  niezwykle burzliwa aczkolwiek owocna dyskusja z reżyserem Michałem Torzem.

   W ramach obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim  filmowej odbyły się zajęcia związane z filmem animowanym opartym na motywach książki/reportażu Hanny Krall “Zdążyć przed Panem Bogiem”. W tym – 18-minutowym – filmie Krall odbywa rozmowę z Markiem Edelmanem, ostatnim przywódcą powstania w getcie warszawskim. Sama projekcja filmu stanowiła jedynie przyczynek do dyskusji oraz pracy w grupach nad wykonaniem ćwiczeń.

26 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Własności Intelektualnej, bardziej znany jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W ramach przygotowań do tego wydarzenia członkowie szkolnej grupy filmowej wykonali tematyczny lapbook. Warto przy tej okazji nadmienić, że wiele  wspaniałych filmów opartych/zrealizowanych  jest/zostało  na motywach książki pod tym samym lub pod podobnym tytułem. Prawa autorskie określają zasady użytkowania filmów. Najczęściej prawa autorskie utworów audiowizualnych przysługują ich producentom. Oznacza to w praktyce, że ich zgoda potrzebna jest do publicznego wyświetlenia filmu.

Udział w webinarium Filmoteki Szkolnej z wykładem p. Anny Równy uświadomił jego uczestnikom potrzebę znalezienia zindywidualizowanych środków, form i metod  realizacji zajęć wokół filmu Krzysztofa Krauze „Gry uliczne”, odpowiadających danej klasie czy rodzajowi szkoły – poziomowi edukacji szkolnej.

Ciekawym i niezwykle cennym – jak sądzę – doświadczeniem dla członków ełckiej szkolnej grupy filmowej było wykonanie ćwiczenia, w którym mieli wcielić się w anonimowe postacie z lat 70., słuchać uważnie narratora i odpowiadać na postawione pytania/wyciągać wnioski wynikające z powstałych sytuacji.

Każdego miesiąca roku szkolnego od Dyrekcji Kina Planet Cinema w Ełku otrzymujemy 12 bezpłatnych wejściówek na wybrany przez siebie film. Tym razem wybór padł na film z gatunku horrorów „Martwe zło: Przebudzenie”.  Staramy się obcować z różnymi gatunkowo filmami po to, by móc coś nowego doświadczać i obserwować, by mieć nowe tematy do dyskusji i debat. Największym jednak plusem jest możliwość oglądania w kinie najnowszych produkcji filmowych.

 

Tekst: Krystyna Michałowska  – opiekun szkolnej grupy filmowej FANI KINA I FILMU w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Władysława Raginisa w Ełku

Lekcja filmoznawcza w Szkole Podstawowej w Chęcinach

 

Uczniowie klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach przeżyli przygodę w świecie muzyki. Tematem dyskusji stały się: dźwięki, instrumenty, wrażenia związane ze słuchaniem różnych typów muzyki. Ciekawe okazało się ćwiczenie dotyczące określenia wrażeń, emocji, skojarzeń doznanych podczas słuchania fragmentu filmu w reż. Jerzego Kuci pt. Strojenie instrumentów. Uczniowie zostali również zapoznani z informacjami nt. nagród, jakie reżyser otrzymał za realizację tego filmu. Obejrzeli go także w całości. Rozmowy na temat filmu okazały się twórcze, a wnioski – zaskakujące. Uczniowie po raz kolejny przekonali się, że wyobraźnia, kreatywność, sposób pracy oraz obrana tematyka przez twórców dzieł filmowych nie mają granic.

 

Tekst i opieka dydaktyczna: Justyna Ramiączek

Eksperyment w filmie –  warsztaty filmowe
w Szkole Podstawowej nr 3
w Kołobrzegu

W marcu odbyły się kolejne zajęcia związane ze sztuką filmową. Tym razem zajęliśmy się malowaną animacją eksperymentalną. Na początku lekcji omówiliśmy znaczenie eksperymentu dla rozwoju sztuki malarskiej, literatury czy w ogóle kreacji artystycznej. Następnie podjęliśmy próbę analizy plakatu z filmu „Czerwone i czarne” w reżyserii Witolda Giersza oraz wybranych kadrów przedstawiających torreadora i byka. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni, jaką treść przedstawia omawiane dzieło filmowe. Ósmoklasiści z wielkim zainteresowaniem obejrzeli animację, zaś później chętnie wypowiadali się na temat symboliki kontrastowych kolorów wykorzystanych w filmie, starali się zinterpretować jego fabułę. Zwrócili uwagę na ciekawe i inspirujące wykorzystanie konwencji, w której animator sam pokazuje się na ekranie i prowadzi grę z rysowanymi przez siebie postaciami. Następnie młodzi adepci sztuki filmowej, podczas pracy w grupach, wymyślali fabułę oraz bohaterów własnej animowanej historii. Uczniowie podjęli wyzwanie stworzenia animacji dowolną techniką. Niecierpliwie czekamy na efekty ich artystycznej pracy.

Koordynator: Beata Kalota, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu

Eksperymenty czyli krótki przegląd filmów, nazwijmy – “awangardowych”

 

Naszą przygodę z filmem awangardowym rozpoczęliśmy od „Tanga” Zbigniewa Rybczyńskiego – awangardowy film animowany – tak określany jest ten obraz, za który Zbigniew Rybczyński 40 lat temu odebrał Oscara w kategorii: „najlepszy krótkometrażowy film animowany”. Uczniowie zwrócili uwagę na takie środki wyrazu, których zastosowanie nadało filmowi artystyczny kształt, sprawiając, że zaskakuje on swoją forma i nie idzie w sukurs odbiorczym przyzwyczajeniom. Twórca proponuje dzieło różne od tych, do których przywykliśmy, oparte na koncepcie, zaskakujące swą formą, afabularne – ale nie pozbawione znaczeń. Uczniowie skupili uwagę na znaczeniach przenośnych – i możliwych interpretacjach filmu – jak powtarzalność ludzkiego życia; izolacja w świecie, który nas otacza; samotność (ta z wyboru i nie tylko), życie jako „theatrum mundi”.

Z kolei na kolejnych lekcjach (w klasie 2.) – rozmowa dotyczyła także stosowanych w filmie eksperymentów, ale niekoniecznie nadających filmowi charakteru awangardowego. Mowa o filmie: „Kto wrobił królika Rogera” z 1988 roku, który był zapowiedzią wielkiej animowanej rewolucji. Film ten pokazuje świat, w którym „cieleśni” mieszkańcy Los Angeles żyją obok animowanych postaci. Poza występem Boba Hoskinsa (w roli prywatnego detektywa) uwagę przykuwa czarny charakter w wykonaniu Christophera Lloyda – pamiętnego „Doca” z „Powrotów do przyszłości”. Najważniejszym efektem specjalnym nie jest oczywiście animacja ani jakieś nadzwyczajne sekwencje żywej akcji, ale misterna robota, dzięki której połączono te dwa światy.

Pewnego rodzaju eksperymentem była także film z 2011 zatytułowany „Artysta”.  Obraz został zrealizowany w konwencji kina niemego i czarno-białego. Oglądając te dwa filmy – uczniowie skupili się na zaletach i wadach prezentowanych obrazów (szczególnie z perspektywy współczesnego widza). Okazało się, że według uczniów technologiczne rewolucje (czy też eksperymenty) nie muszą oznaczać z czasem wykluczenia, a jedynie nowe możliwości rozwoju i rozkoszy (dla widza)

Na koniec dla uczniów „wyrobionych filmowo” (z klasy medialno – filmowej) – zaproponowano podróż do lat 70. – i to w świat czeskiego kina awangardowego. Czesi stworzyli kino niezwykłe, inne od pozostałych narodów. Ich awangardę wyróżniała pogodność, pomysłowość i co najważniejsze prostota połączona z komediowością. Filmy: „Jak utopić doktora Mraczka”, „Jutro wstanę rano i oparzę się herbatą” czy „Szpinak czyni cuda” – stały się punktem wyjścia do ćwiczeń twórczych; „jak napisać najbardziej zaskakujący scenariuszy filmowy”.

Podsumowaniem cyklu lekcji poświęconych eksperymentom oraz filmowi awangardowemu – była projekcja fragmentów filmu „Diabelski wynalazek” – największego sukces w historii czeskiej kinematografii – w 1958 roku film obiegł cały świat, zdobywając szturmem światowe festiwale i miliony widzów w kinach. Animacja lalkowa, rysunkowa, poklatkowa, czy wycinankowa połączona jest tu z grą aktorów. Świat powietrza, który wypełniają majestatyczne balony, pędzące chmury, słońce, latające cuda techniki, uderzające o brzegi morskie fale, zderza się ze światem podwodnych głębin, przecinanym oryginalnymi łodziami podwodnymi, pełnym dziwacznych morskich stworzeń[1]

Lekcję można uzupełnić o materiał:

Nieudane eksperymenty. Typujemy najgorsze filmy w karierze uznanych filmowców23.12.2021

Dostępny: https://papaya.rocks/pl/opinions/nieudane-eksperymenty-najgorsze-filmy-uznanych-filmowcow

Wbrew regułom – awangarda w polskim kinie

Dostępny: https://culture.pl/pl/artykul/wbrew-regulom-awangarda-w-polskim-kinie

Tekst: Wojciech Szymański  koordynator działań  edukacyjno-filmowych;  nauczyciel języka polskiego w LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

[1] https://www.iluzjon.fn.org.pl/filmy/info/2346/diabelski-wynalazek.html

Marcowy szlak filmowy kadetów LO im. mjr. Władysława Raginisa
w Ełku

 

Opiekun ełckiej szkolnej grupy filmowej nie zwalniał tempa w poszukiwaniu inspiracji do działań filmowych z grupą. Tym razem wziął udział w spotkaniu z Jerzym Skolimowskim, które odbyło się w warszawskim kinie Atlantic. Przekonał się, że ten człowiek, aktor filmowy i reżyser, producent i  scenarzysta, poeta i malarz, obdarzony jest niebywałym poczuciem humoru i do wielu rzeczy – w tym do siebie samego, jak i do tego, co robi – podchodzi z właściwym dla siebie dystansem. Projekcja dwóch filmów: „Na samym dnie” z 1970 roku oraz „IO”  z 2022 roku, stanowiła pewnego rodzaju uwieńczenie tego spotkania.

Pięć dni później, Kino Atlantic ponownie stało się miejsce spotkania filmowo-dyskusyjnego. Przedmiotem dyskusji, w której udział wzięli: redaktor Paweł Lisicki, ks. prof. Waldemar Chrostowski oraz dr Tomasz Domański, był temat „Sprawiedliwi – pamięć i prawda”. Wprowadzeniem do dyskusji stała się projekcja filmu „Matusia” w reżyserii Macieja Fijałkowskiego.

W marcu, miało również miejsce, wspólne oglądanie filmów w ramach Konkursu Głównego na O!PLA 2023. Kadetów zafascynowała oprawa muzyczna obejrzanych filmów. Poza tym ujęła ich różnorodność form i metod wykorzystania dostępnych wszystkim środków do tworzenia filmów. Głosowanie na obejrzane filmy odbywało się online poprzez skanowanie kodu QR wyświetlonego na koniec programu.

W ramach lekcji miesiąca członkowie grupy zapoznali się z krótkim filmem animowanym Witolda Giersza ”Czerwone i czarne”. Bezpośrednie malowanie pędzelkiem na taśmie uznali za rzecz niebywałą i godną podkreślenia. Poza tym z pozoru dowcipna gra/zabawa Giersza dwoma kolorami przy trudnej ówcześnie sytuacji w kraju spełniała/odgrywała – zdaniem członków grupy – znaczącą rolę. Symbolicznie odnosiła się przede wszystkim do relacji Gomułka – Wyszyński oraz do prowadzonych przez nich działań. Dotyczyła również dwoistości świata oraz dwoistości natury. Dyskusję dotyczącą symboliki celowo użytych w filmie dwóch kolorów: czerwonego i czarnego, poprzedzili wykonaniem dwóch map myśli, dla każdego koloru z osobna.

Tekst: Krystyna Michałowska opiekun szkolnej grupy filmowej FANI KINA I FILMU w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Władysława Raginisa w Ełku