Wydarzenia
Dokument “Nienormalni” Jacka Bławuta punktem wyjścia do rozmowy o potrzebach osób z niepełnosprawnością intelektualną
13
Listopad
Relacje Nauczyciele

Dokument “Nienormalni” Jacka Bławuta punktem wyjścia do rozmowy o potrzebach osób z niepełnosprawnością intelektualną

O „Moralności kamery”, czyli listopadowa lekcja Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie

 

W listopadzie uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie kolejny raz wzięli udział w filmowej lekcji miesiąca Filmoteki Szkolnej. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach lekcji z edukacji filmowej dla klasy II A.  Zajęcia dla uczniów prowadziła p. Ewa Magdziarz, która 8 listopada 2023 r. wzięła udział w webinarium Filmoteki Szkolnej „Moralność kamery”. Spotkanie on-line dla nauczycieli prowadził dr hab. Wojciech Otto, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

22 listopada w Pracowni Filmoteki Szkolnej odbyły się zajęcia z edukacji filmowej dla kl.  II A, poświęcone lekcji nr 2 z Filmoteki Szkolnej – „Moralność kamery”. Na zajęciach uczniowie obejrzeli fragmenty filmu „Nienormalni” w reż. Jacka Bławuta. W rozmowie na temat poszczególnych scen z filmu pomocne okazały się materiały zamieszczone na stronie Filmoteki Szkolnej dotyczące tej lekcji: scenariusze lekcji, scena do analizy a także broszura dołączona do lekcji nr 2. Materiałem pomocniczym była także prezentacja z webinarium „Moralność kamery” dr. hab. Wojciecha Otto. Uczestnicy dzielili się wrażeniami dotyczącymi dokumentu i charakteryzowali bohaterów. Dyskutowali także na temat następujących zagadnień: potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, akceptacja ludzi z niepełnosprawnością i tolerowanie ich odmienności. Zastanawiali się również, czy na przestrzeni ostatnich lat zmienił się stosunek społeczeństwa do takich ludzi.

Uczniowie zwrócili uwagę na to, że bohaterowie filmu Bławuta mają marzenia, dążenia, plany i zainteresowania. Muszą jednak włożyć o wiele więcej wysiłku w to, aby osiągnąć swoje cele, dlatego tym bardziej trzeba im pomagać, aby czuli się spełnieni, potrzebni i akceptowani.

Listopadowa lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej pozwoliła uczniom zwrócić uwagę na trudną sytuację ludzi z niepełnosprawnością intelektualną i ich miejsce w społeczeństwie. Wskazała także na potrzebę empatii w stosunku do nich, gdyż tylko dzięki otwartości i tolerancji tacy ludzie będą czuli się pełnoprawnymi członkami zbiorowości, w której żyją.

Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”