Wydarzenia
Film wobec innych sztuk – relacja z warsztatów filmoznawczych w Szkole Podstawowej nr 3
11
Styczeń
Relacje

Film wobec innych sztuk – relacja z warsztatów filmoznawczych w Szkole Podstawowej nr 3

Film wobec innych sztuk – relacja z warsztatów filmoznawczych w Szkole Podstawowej nr 3

W kolejnej odsłonie warsztatów filmoznawczych ósmoklasiści zajęli się zagadnieniem dotyczącym filmu wobec innych sztuk. Podstawą ich analizy były fragmenty utworu literackiego Jana Brzechwy ,,Przygody rycerza Szaławiły” z 1948 roku oraz filmu animowanego pod tym samym tytułem w reżyserii wybitnego animatora Edwarda Sturlisa. Na początku zajęć uczniowie zdefiniowali pojęcia: ,,szaławiła” i ,,banialuka”. Następnie przeczytaliśmy fragmenty tekstu Jana Brzechwy. Ósmoklasiści byli zachwyceni rymowaną opowieścią o rycerzu chwalipięcie, zwrócili uwagę na bogaty i ciekawy język utworu. Później obejrzeliśmy fragmenty animacji Sturlisa i przypomnieliśmy sobie, już wcześniej omówione, techniki animacji. Analizowaliśmy kolejne obrazy filmowe, dźwięk i muzykę w odniesieniu do tekstu. Uczniowie wypowiedzieli się na temat barwnej polszczyzny w tekście Brzechwy, scenariusza animacji lalkowej i piosenek samego autora pierwowzoru. Wskazali różnice między tekstem literackim a jego adaptacją. Wykonaliśmy ćwiczenia słownikowe. Ósmoklasiści, zainspirowani tematem zajęć, postanowili napisać własną, krótką banialukę – bajkę o swoich nieprawdopodobnych przygodach.

Koordynator: Beata Kalota, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu