Lutowa lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej w Telatynie!

Sprawozdanie z realizacji lekcji “Obrazy magiczne” w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

W dniu 13 lutego uczniowie klasy VIII b Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania, obejrzeli film Historia kina w Popielawach w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego z 1998 r.

Na początku lekcji uczniowie zdefiniowali pojęcia korelacji, inspiracji, malarskości filmu, kadru filmowego i kompozycji dzieła, korzystając z kart pracy dołączonych do scenariusza nr 5 Obrazy magiczne. Następnie nauczyciel przedstawił lutowy film, podając krótkie informacje o reżyserze i okolicznościach powstania obrazu. Pytaniem kluczowym było: Jak malarstwo zainspirowało do stworzenia Historii kina w Popielawach? Uczniowie zastanawiali się, za pomocą jakich środków malarz tworzy swój obraz, a jak robią to twórcy filmowi? Jakie są miedzy tym podobieństwa, a jakie różnice? Przyszła kolej na film, który z powodu długości trwania, uczniowie dokończyli w domu.

Klasa VIII b pracowała wg scenariusza Filmoteki Szkolnej Korelacja sztuki malarskiej i filmowej na przykładzie filmu Jana Jakuba Kolskiego
„Historia kina w Popielawach”.

opieka merytoryczna: Monika Kiper