Warsztaty animacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu

Eksperyment w filmie –  warsztaty filmowe
w Szkole Podstawowej nr 3
w Kołobrzegu

W marcu odbyły się kolejne zajęcia związane ze sztuką filmową. Tym razem zajęliśmy się malowaną animacją eksperymentalną. Na początku lekcji omówiliśmy znaczenie eksperymentu dla rozwoju sztuki malarskiej, literatury czy w ogóle kreacji artystycznej. Następnie podjęliśmy próbę analizy plakatu z filmu „Czerwone i czarne” w reżyserii Witolda Giersza oraz wybranych kadrów przedstawiających torreadora i byka. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni, jaką treść przedstawia omawiane dzieło filmowe. Ósmoklasiści z wielkim zainteresowaniem obejrzeli animację, zaś później chętnie wypowiadali się na temat symboliki kontrastowych kolorów wykorzystanych w filmie, starali się zinterpretować jego fabułę. Zwrócili uwagę na ciekawe i inspirujące wykorzystanie konwencji, w której animator sam pokazuje się na ekranie i prowadzi grę z rysowanymi przez siebie postaciami. Następnie młodzi adepci sztuki filmowej, podczas pracy w grupach, wymyślali fabułę oraz bohaterów własnej animowanej historii. Uczniowie podjęli wyzwanie stworzenia animacji dowolną techniką. Niecierpliwie czekamy na efekty ich artystycznej pracy.

Koordynator: Beata Kalota, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu