Aktualności
Lekcja 62- – Najważniejszy jest rytm!
Data publikacji: 04 / 04 / 2022

Lekcja 62- – Najważniejszy jest rytm!

Lekcja 62 – Najważniejszy jest rytm!

Lekcja „Najważniejszy jest rytm”, na którą składają się filmy Akademia Pana Kleksa (1984) w reż. Krzysztofa Gradowskiego oraz „Kwartecik” (1965) w reż. Edwarda Sturlisa, rekomendowana jest do pracy z uczniami klas 2-3 i 4-6 szkoły podstawowej, ale może być także inspiracją do zajęć z dziećmi na I etapie edukacji.

Filmy

dostępne on-line:

“Akademia Pana Kleksa”  reż. Krzysztof Gradowski (1984)

” Kwartecik”  reż. Edward Sturlis (1965)

 

Opracowanie: Agata Hofelmajer – Roś

Zajęcia te mają za zadanie pokazanie różnych funkcji muzyki filmowej. Głównym zagadnieniem będzie proces tworzenia muzyki do dziecięcych filmów fabularnych i animacji. Oglądając film niewielu z nas ma świadomość, jak skomplikowana jest ścieżka przeniesienia na ekran dźwięków czy utworów muzycznych. Niewielu widzów zdaje sobie również sprawę z tego, że ścieżka dźwiękowa składa się wielu różnych pasm, które dopiero połączone w procesie montażu tworzą cały dźwiękowy świat, tak zwaną przestrzeń audialną filmu.

Dzięki wywiadom z gośćmi takimi jak Andrzej Korzyński – twórca muzyki do filmu Akademia Pana Kleksa, czy Maciej Gryzełko – twórca teledysków, które są materiałami pomocniczymi zaproponowanymi do zastosowania w czasie zajęć, uczennice i uczniowie poznają warsztat twórców i tajniki tworzenia muzyki filmowej. Sami również w czasie zajęć będą mogli stać się takimi osobami poprzez realizację ćwiczeń polegających na tworzeniu ścieżek dźwiękowych.

Przeprowadzenie tych lekcji w szkole pozwoli na wejście w świat kuchni filmowej z jednej strony, z drugiej w twórczy sposób wykorzysta zdobytą wiedzę.

 

Lista kompetencji

Uczeń:

 • doskonali umiejętność odbioru dzieła filmowego;
 • określa temat i główną myśl filmu;
 • rozpoznaje i potrafi wyodrębnić teksty kultury przynależne do filmu, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
 • określa funkcje muzyki w filmie;
 • określa tematykę oraz problematykę filmowego tekstu kultury;
 • ćwiczy formułowanie wypowiedzi ustnych oraz pracę w grupach,
 • wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera;
 • wskazuje cechy charakterystyczne filmu animowanego jako przekazu audiowizualnego.
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego;
 • odnosi tematykę dzieła filmowego do własnych obserwacji i doświadczeń;
 • odczytuje konteksty i nawiązania do innych tekstów kultury;
 • pogłębia umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach;
 • podejmuje próby udźwiękowienia filmu (montażu);
 • podejmuje próbę skomponowania  / zbudowania muzyki filmowej

Scenariusze lekcji

1. Filmowe piegi Pana Kleksa
2. Kwartecik, a czemu nie kwartet?

Zagadnienia do dyskusji

 • Gdzie możemy posłuchać muzyki kameralnej?
 • Jak wygląda praca kompozytora filmowego?
 • Jak tworzy się piosenki do filmów?
 • Czym jest ścieżka dźwiękowa?
 • Dlaczego warto uczyć się gry na instrumentach?
 • Czym jest muzyka popularna, a czym poważna?. Czym jest muzyka popularna, a czym poważna?
 • Co to jest orkiestra?
 • Czym jest teledysk?
 • Czym różni się teledysk od filmu krótkometrażowego?
 • Czy są filmy bez dźwięku?

Materiały edukacyjne

Agata Hofelmajer-Roś. Wywiad z Andrzejem Korzyńskim.

 

Agata Hofelmajer-Roś. Wywiad z Maciejem Gryzełko, twórcą teledysków i montażystą