Wydarzenia
Relacja z październikowej otwartej lekcji w Szkoła Podstawowa nr 3
25
Październik
Relacje

Relacja z październikowej otwartej lekcji w Szkoła Podstawowa nr 3

Relacja z październikowej otwartej lekcji w Szkoła Podstawowa nr 3

 

W dniu 25 października 2022 roku, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania polonistyczne uczniów, przeprowadziłam godzinną lekcję na temat: ,,Antonisz czyta Mickiewicza, czyli epopeja narodowa w awangardowym wydaniu”. Grupa ósmoklasistów miała okazję powtórzyć wiadomości dotyczące lektury ,,Pan Tadeusz” oraz poznała odmienny sposób odczytania pomnikowego dzieła literackiego. Na początku zajęć omówiłam cechy i sposób powstawania filmu non camerowego, następnie krótko scharakteryzowałam twórczość J. J. Antonisza.

Uczniowie podjęli dyskusję na temat współczesnego odczytywania „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Kolejnym etapem lekcji była próba porównania animowanej adaptacji filmowej z jej literackim pierwowzorem. Zwróciliśmy uwagę na elementy łączące adaptację z pierwowzorem literackim oraz różnice. Przyjrzeliśmy się elementom formalnym filmu. Po projekcji filmu omawialiśmy sposób przedstawiania świata Soplicowa i bohaterów.

Ósmoklasiści byli zaskoczeni formą przekazu dzieła, szybką zmianą obrazów, intensywną kolorystyką, wyrazistą muzyką, brakiem typowych nawiązań do epoki romantyzmu. Dyskutowali o tym, co sprawiło im trudność w odbiorze filmowego dzieła. Zaciekawiła ich technika powstawania filmu non camerowego. Pod koniec zajęć pracowali w grupach, wypełniając wspólnie kartę pracy, poświęconą analizie filmu, szczególnie pod kątem warstwy formalnej, czyli obrazu i dźwięku. Warsztaty filmowe były dla ósmoklasistów wspaniałą okazją do poszerzenia wiadomości na temat języka dzieła filmowego oraz inspiracją do własnych działań twórczych.

Beata Kalota, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu