Wydarzenia
„Akcja, fabuła, widowisko” – listopadowa lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej w II LO
17
Listopad
Relacje

„Akcja, fabuła, widowisko” – listopadowa lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej w II LO

Listopadowa lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie – „Akcja, fabuła, widowisko”

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w listopadzie po raz kolejny uczestniczyli w lekcji miesiąca zaproponowanej przez Filmotekę Szkolną. Spotkania odbyły się w ramach zajęć z edukacji filmowej oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”. Warsztaty dla uczniów poprzedziło webinarium Filmoteki Szkolnej dla nauczycieli, które odbyło się 3 listopada 2022 r. Spotkanie on-line, dotyczące lekcji nr 38 pod tytułem „Akcja, fabuła, widowisko”, prowadziła po raz kolejny filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej p. Kamila Kołacz – absolwentka Filmoznawstwa i Wiedzy o Nowych Mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim.

14 i 21 listopada w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie odbyły się zajęcia z edukacji filmowej dla kl. III A, wprowadzające do zagadnienia: akcja, fabuła, widowisko. Na tych lekcjach przeanalizowane zostały materiały zamieszczone na stronie Filmoteki Szkolnej, dotyczące filmów zaproponowanych do analizy i interpretacji w listopadzie. Uczniowie otrzymali zadanie domowe polegające na obejrzeniu filmu: “Oj! Nie mogę się zatrzymać!” w reż. Zbigniewa Rybczyńskiego. 28 i 30 listopada uczniowie z kl. III A i II A na zajęciach z edukacji filmowej obejrzeli film Rybczyńskiego po raz kolejny i wypowiadali swoje opinie na jego temat. Przypomnieli także podstawowe pojęcia związane z językiem filmowym. Zapoznali się również z następującymi terminami – słowami kluczowymi: eksperyment filmowy, subiektywizm wizji, ujęcie, obraz filmowy, dźwięk, ruchy kamery, animacja, zdjęcia poklatkowe. Zastanawiali się, czy fabuła zawsze jest w filmie najważniejsza. Materiałem pomocniczym był scenariusz: Od rzeczywistości do metafory współczesności – „Oj! Nie mogę się zatrzymać!” w reż. Z. Rybczyńskiego, którego autorem jest Ewa Magdziarz. Uczniowie wysłuchali także komentarza filmoznawczego prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej. W trakcie wykonywania ćwiczeń interpretacyjnych korzystali z broszury „Akcja, fabuła, widowisko”, znajdującej się na stronie Filmoteki. Określali motywy, symbole i środki filmowe, wypełniając karty pracy dołączone do scenariusza. Uczniowie interpretowali najciekawsze wg nich obrazy w filmie Rybczyńskiego i doszukiwali się ich metaforycznego sensu. Zwracali uwagę na plany filmowe, ruchy kamery czy montaż oraz określali funkcje środków filmowych zastosowanych przez reżysera. Analizowali również obrazy natury i miasta, zastanawiając się nad funkcją kolorów oraz dźwięków. Wykonane ćwiczenia interpretacyjne pomogły uczniom w odbiorze trudnego tekstu kultury, jakim jest film “Oj! Nie mogę się zatrzymać!” w reż. Zbigniewa Rybczyńskiego. Lekcje z Filmoteką przygotowują także do wykorzystania filmów jako kontekstów w edukacji szkolnej.

Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz – nauczyciel edukacji filmowej w II LO w Krasnymstawie i opiekun MDKF „Iluzjon”