Wydarzenia
Inscenizacja legendy o Bazyliszku w Ślęzakach. Relacja
12
Luty
Relacje

Inscenizacja legendy o Bazyliszku w Ślęzakach. Relacja

„Obrazy magiczne” – lutowa lekcja miesiąca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach

Film “Oczy uroczne” w ramach kolejnej lekcji z “Filmoteka Szkolną ” wprowadził moich uczniów w tematykę magii i grozy. Film został obejrzany w fragmentach a całość fabuły przedstawił nauczyciel na lekcji. Zajęciom towarzyszyła praca z “Słownikiem symboli” Władysława Kopalińskiego . Zaskoczeniem dla uczniów był fakt, że oko w literaturze, malarstwie i sztuce miało bardzo dużo znaczeń o nacechowaniu pejoratywnym. Podsumowaniem zajęć była inscenizacja legendy o Bazyliszku w ramach podstawy programowej. Bazyliszek podobnie jak zły pan z filmu ‘Oczy uroczne”  był strasznym potworem, że każdy kto tylko spojrzał mu w oczy umierał natychmiast. W ten sposób uczniowie utrwalili sobie jeszcze bardziej znajomość tekstu, a na dodatek spróbowała swych zdolności aktorskich. Na tę okoliczność powstały stragany warszawskich przekupek i pracownia szewska. Nie zabrakło również pieczary Bazyliszka.

Opieka merytoryczna: Danuta Boczula, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach