Wydarzenia
Luty: Filmoteka Szkolna w Krasnymstawie
27
Luty
Relacje Nauczyciele

Luty: Filmoteka Szkolna w Krasnymstawie

Inspiracje malarskie Filmoteki Szkolnej

w II LO

w Krasnymstawie

 

W lutym uczniowie z II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie dyskutowali na temat malarskich inspiracji w ramach lekcji otwartej z Filmoteki Szkolnej. 7 lutego 2024 r. odbyło się także webinarium dla nauczycieli, które prowadził dr hab. Wojciech Otto – profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

16, 23 i 27 lutego uczniowie z kl. III A uczestniczyli w lekcjach otwartych Filmoteki Szkolnej w ramach zajęć z edukacji filmowej oraz zajęć z wychowawcą. Uczestnicy warsztatów wysłuchali wykładu „Malarskie inspiracje” prof. Tadeusza Lubelskiego. Następnie obejrzeli fragmenty filmu „Brzezina” w reż. Andrzeja Wajdy udostępnionego przez Filmotekę Szkolną. Zapoznali się także z analizą fragmentu filmu, zamieszczoną na stronie Filmoteki. Uczestnicy zajęć dyskutowali na temat motywów Eros i Thanatos występujących w “Brzezinie” – filmie Andrzeja Wajdy oraz opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza, a także w malarstwie Jacka Malczewskiego. W czasie zajęć analizowano także scenariusze dołączone do lekcji nr 23, broszurę „Malarskie inspiracje” oraz prezentację prof. Wojciecha Otto.

 

Lutowa lekcja Filmoteki Szkolnej pozwoliła na pogłębienie zagadnienia związanego ze związkami literatury z różnymi dziedzinami sztuki. Problematyka ta, tak charakterystyczna dla filmów Andrzeja Wajdy, jest omawiana na lekcjach języka polskiego, czego przykładem jest opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza „Panny z Wilka”, również sfilmowane przez tego wybitnego reżysera.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”