Wydarzenia
O tożsamości etnicznej, narodowej, grupowej i o portretach zbiorowych w filmie dyskutowali uczestnicy zajęć filmoznawczych w Lądku – Zdroju
27
Październik
Relacje Nauczyciele

O tożsamości etnicznej, narodowej, grupowej i o portretach zbiorowych w filmie dyskutowali uczestnicy zajęć filmoznawczych w Lądku – Zdroju

      Filmowa lekcja miesiąca pt. „Portrety zbiorowości” na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w SP nr 1 w ZSP w Lądku – Zdroju

 

Prowadzący omówił gatunek czarnego dokumentu w polskiej kinematografii, czyli powstałe po 1956 roku, zaskakujące swym realizmem krótkometrażowe reportaże, które odsłaniały niedostępne wcześniej kamerom zakamarki rzeczywistości. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z filmami zaproponowanymi przez Filmotekę Szkolną,  po projekcji w trakcie dyskusji powiedzieli o swoich skojarzeniach z rzeczownikami „naród”, „rodzina”, „grupa rówieśnicza, „subkultura”. Poruszono także zagadnienia tożsamości etnicznej, narodowej, grupowej stanowiących istotne elementy kształtujące osobowość jednostki. Omówiono subkultury młodzieżowe i ich funkcję w życiu młodych ludzi, a także pozytywne i negatywne skutki grupowej identyfikacji. Następnie podczas pracy w grupach w formie mind maping’u odpowiedzieli na następujące pytania:

„Dlaczego potrzebujemy/pragniemy przynależeć do grupy?”

„Jakie są znaki przynależności do grupy?”

„Co sprawia, że czujemy przynależność do grupy?”

„Czym różni się przynależność do grupy takiej jak naród, klasa w szkole, rodzina, paczka znajomych z podwórka/dzielnicy/osiedla?”

Liderzy grup na forum prezentowali wyniki prac poszczególnych zespołów. W podsumowaniu zajęć jeden z uczniów nawiązał do filmu „Ludzie z pustego obszaru” stwierdzając „Czasy inne, ale rozterki i problemy młodzieży te same”.

 

TEKST I OPIEKA DYDAKTYCZNA: Paulina Czerny, Szkoła Podstawowa  nr 1 im. J. Korczaka w Zespole Szkół Publicznych w Lądku Zdroju