Wydarzenia
Obrazy magiczne. Lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie
06
Luty
Relacje

Obrazy magiczne. Lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie

W lutymobrazy magiczne. Lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie

 

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie uczestniczyli również w lutym w lekcji miesiąca organizowanej przez Filmotekę Szkolną. Zajęcia dla uczniów poprzedziło webinarium Filmoteki Szkolnej dla nauczycieli, dotyczące lekcji nr 5, które odbyło się 9 lutego 2023 r. Spotkanie on-line prowadził Konrad Pronobis, absolwent filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 9 i 23 lutego oraz 2 marca 2023 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO odbyły się zajęcia z edukacji filmowej dla kl. III A, poświęcone zagadnieniu obrazy magiczne w filmie. Na tych lekcjach przeanalizowane zostały materiały zamieszczone na stronie Filmoteki Szkolnej, dotyczące filmów zaproponowanych do analizy i interpretacji w lutym. Uczniowie obejrzeli fragmenty „Historii kina w Popielawach” J. J. Kolskiego oraz fragmenty wykładu „Obrazy magiczne” prof. Tadeusza Lubelskiego. Na lekcjach omawiano „Historię kina w Popielawach” jako film autotematyczny, rozważano także  motyw pamięci i wspomnień w filmie J. J. Kolskiego. Na zajęciach korzystano z opracowania filmoznawczego Karola  Jachymka oraz ze scenariuszy: Nawiązania do romantyzmu w kulturze współczesnej na przykładzie filmów „Historia kina w Popielawach” J. J. Kolskiego i „Oczy uroczne” P. Szulkina, a także Korelacja sztuki malarskiej i filmowej na przykładzie filmu „Historia kina w Popielawach”. Uczniowie przeanalizowali także broszurę do lekcji „Obrazy magiczne”, znajdującą się na stronie Filmoteki Szkolnej.

 

W marcu czekają nas kolejne spotkania filmowe, tym razem z filmem animowanym i dokumentalnym.

Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”