Wydarzenia
Październikowa lekcja Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie „Portrety zbiorowości”
31
Październik
Relacje Nauczyciele

Październikowa lekcja Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie „Portrety zbiorowości”

Praca z filmem

“Sól ziemi czarnej”

scen. i reż.: K. Kutz, rok. prod. 1969

 

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie współpracuje z Filmoteką Szkolną od 2009 r. W tym roku szkolnym uczniowie kolejny raz zostali zgłoszeni się do programu i w październiku wzięli udział w filmowej lekcji miesiąca.  Zajęcia dla uczniów przygotowane zostały w oparciu o  materiały z  webinarium Filmoteki Szkolnej „Portrety zbiorowości”. Spotkanie on-line dla nauczycieli prowadziła filmoznawczyni, dr hab. p. Kamila Żyto,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

18 i 24 października w Pracowni Filmoteki Szkolnej, działającej „Norwidzie” od 2014 r., odbyły się zajęcia z edukacji filmowej dla kl. III A i II A, poświęcone lekcji nr 17 z Filmoteki Szkolnej – „Portrety zbiorowości”. Na tych lekcjach uczniowie obejrzeli fragmenty filmu „Sól ziemi czarnej” w reż. Kazimierza Kutza. Przeanalizowane zostały także materiały zamieszczone na stronie Filmoteki Szkolnej dotyczące tej lekcji. Uczniowie otrzymali zadanie domowe polegające na obejrzeniu całego filmu „Sól ziemi czarnej”.

31 października uczniowie na zajęciach z edukacji filmowej porównywali obraz zbiorowości ukazany w filmie K. Kutza z obrazami zbiorowości ukazanymi w literaturze, np. w „Chłopach” W. S. Reymonta. Materiałem pomocniczym była prezentacja do webinarium „Portrety zbiorowości” dr hab. Kamili Żyto. Uczniowie korzystali także z broszury zamieszczonej na stronie Filmoteki Szkolnej. Uczestnicy zajęć dyskutowali również na temat następujących zagadnień:

  • tożsamość etniczna, narodowa, grupowa jako istotne elementy kształtujące osobowość;
  • funkcja i znaczenie rodziny w kształtowaniu tożsamości jednostki;
  • zbiorowość – pozytywne i negatywne skutki grupowej identyfikacji.

Zastanawiali się, jakie wartości były ważne w życiu bohaterów filmu „Sól ziemi czarnej” i które z nich szczególnie decydowały o ich moralnych postawach i wyborach. Uczniowie zwrócili także uwagę na sceny, w których  reżyser podkreślił etniczną i kulturową odrębność filmowych bohaterów.

Październikowa lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej pozwoli uczniom na wykorzystanie wiedzy o filmie „Sól ziemi czarnej” w różnorodnych zadaniach w trakcie edukacji szkolnej.

 

 Tekst i opieka dydaktyczna: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”