Wydarzenia
Relacja działań Filmoteki Szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida
10
Październik
Relacje

Relacja działań Filmoteki Szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida

Październikowa lekcja otwarta Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie – „W kręgu tradycji romantycznej”

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie współpracuje z Filmoteką Szkolną od 2009 r. i chętnie bierze udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Filmotekę. W tym roku szkolnym uczniowie kolejny raz zostali zgłoszeni się do programu i wzięli udział w lekcji miesiąca – „W kręgu tradycji romantycznej”. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach lekcji z edukacji filmowej oraz spotkań Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon” działającego w II LO od 2000 r. Zajęcia dla uczniów przygotowała p. Ewa Magdziarz, która 6 października 2022 r. wzięła udział w webinarium Filmoteki Szkolnej „W kręgu tradycji romantycznej”. Spotkanie on-line dla nauczycieli prowadziła filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej p. Kamila Kołacz – absolwentka Filmoznawstwa i Wiedzy o Nowych Mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim.

10 i 12 października w Pracowni Filmoteki Szkolnej, działającej II LO w Krasnymstawie od 2014 r., odbyły się zajęcia z edukacji filmowej dla kl. III A i II A, wprowadzające do zagadnienia tradycji romantycznej w filmie. Na tych lekcjach przeanalizowane zostały materiały zamieszczone na stronie Filmoteki Szkolnej, dotyczące adaptacji utworów Adama Mickiewicza. Uczniowie otrzymali zadanie domowe polegające na obejrzeniu filmów: Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo Juliana Antonisza oraz Lawa Tadeusza Konwickiego. 19 i 24 października uczniowie na zajęciach z edukacji filmowej porównywali filmy z ich literackimi pierwowzorami. Materiałami pomocniczymi były scenariusze: Antonisz czyta Mickiewicza, czyli epopeja narodowa w awangardowym wydaniu. Rozmowa na temat filmu Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo W reż. J. J. Antonisza oraz Mickiewiczowskie Dziady w konfrontacji ze współczesnością. Dyskusja nad Lawą Tadeusza Konwickiego. W czasie spotkania MDKF „Iluzjon” (25 października) i edukacji filmowej 26 października uczniowie z kl. II A ponownie obejrzeli fragmenty Lawy dotyczące II i IV cz. Dziadów oraz debatowali na temat uwspółcześnionej przez reżysera wersji Mickiewiczowskiego dzieła. Zastanawiali się także, czy adaptacja filmowa dramatu romantycznego przybliża dzisiejszemu widzowi jego przesłanie. Wyznaczone osoby kierowały ożywioną dyskusją oraz oceniały jej uczestników. W czasie zajęć pomocne okazały się załączniki do scenariuszy – karty pracy, które pozwoliły na wskazanie modyfikacji względem pierwowzoru literackiego. Uczniowie wypowiadali się na temat osiągniętych efektów i wyrażali opinie dotyczące zmian wprowadzonych przez reżysera. Zostali także poproszeni, aby w domu uzupełnić karty pracy i uporządkować przemyślenia związane z filmowymi adaptacjami dzieł Adama Mickiewicza. Uczniom bardzo podobała się lekcja miesiąca Filmoteki Szkolnej, gdyż mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę o kontekst filmowy dotyczący Pana Tadeusza i II cz. Dziadów” – lektur obowiązkowych ze szkoły podstawowej oraz IV cz. Dziadów – lektury uzupełniającej z liceum.

Zajęcia, zaproponowane przez Filmotekę Szkolną, pomagają uczniom w świadomym odbiorze tekstów kultury, jakimi są filmy. Pozwalają również wykorzystać wiedzę związaną z filmami w edukacji szkolnej.

Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz – nauczyciel edukacji filmowej w II LO w Krasnymstawie i opiekun MDKF „Iluzjon”