Wydarzenia
Relacja z  działań Filmoteki Szkolnej w LO im. M. Kopernika
20
Styczeń
Relacje

Relacja z  działań Filmoteki Szkolnej w LO im. M. Kopernika

Relacja z  działań Filmoteki Szkolnej w LO im. M. Kopernika w Sokółce

Uczniowie klasy III A obejrzeli jeden z proponowanych filmów miesiąca – “Muzykanci” Kazimierza Karabasza.

Film wybitnego polskiego dokumentalisty stał się inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na pytania: czym jest dla człowieka sztuka, kim jest artysta, jakie cele i zadania stawiane są przed sztuką oraz do rozważań na temat drzemiącej w każdym człowieku potrzeby tworzenia. Na pierwszej godzinie lekcyjnej przypomnieliśmy różne koncepcje sztuki – od starożytności po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Młodej Polski i hasła Sztuki dla Sztuki oraz zupełnie odmiennego spojrzenia na sztukę, a także jej nowej gałęzi: kina i filmu, w okresie międzywojnia. Dyskutowaliśmy nad uwagami Ricciotto Canudo zawartymi w Manifeście siedmiu sztuk z 1911 roku, który określił film mianem sztuki totalnej, przewyższającej dotychczas istniejące sztuki. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że kino korzysta z różnych dziedzin twórczości artystycznej: fotografii, dzieł pisarzy, kompozytorów, scenografów, architektów, malarzy, aktorów… Film, sam będący dziełem sztuki, stwarza dodatkową okazję do obcowania z innymi wybitnymi dziełami i ich twórcami. Uczniowie podawali  przykłady m.in. z “Wesela” A. Wajdy, “Ostatniej rodziny” J. P. Matuszyńskiego, filmu “Twój Vincent” D. Kobieli.

Następnie uczniowie pracowali w grupach i szukali informacji o reżyserze – Kazimierzu Karabaszu oraz o okolicznościach powstania filmu. Po ich zaprezentowaniu przeszliśmy na kolejnej lekcji do analizy i interpretacji “Muzykantów”. Zwróciliśmy uwagę m.in. na narrację, postacie bohaterów, miejsce i czas akcji, pracę kamery, ujęcia, muzykę i dźwięk, kolorystykę, światło, kompozycję i montaż. “Wyławialiśmy” też dźwięki poszczególnych instrumentów. Omówiliśmy rolę i funkcję amatorskich orkiestr dętych i innych form artystycznego wyrazu w środowiskach lokalnych. Niektórzy uczniowie odwoływali się do własnych doświadczeń i form aktywności w amatorskich grupach teatralnych, zespołach muzycznych, chórach, grupach sportowych, tanecznych…

Oglądając “Muzykantów” K. Karabasza i patrząc na tramwajarzy, którzy po całym dniu ciężkiej pracy w warsztacie naprawczym, spotykają się w malutkiej salce, by wspólnie ćwiczyć grę na instrumentach dętych i doskonalić się w wykonywaniu utworów muzycznych, przede wszystkim uświadomiliśmy sobie, jak ważna w życiu każdego człowieka jest sztuka. W każdym z nas drzemie potrzeba obcowania ze sztuką i tworzenia jej. Nie dla wszystkich sztuka jest profesją, ale dla każdego może stanowić hobby.

 

Małgorzata Kułakowska, nauczycielka j. polskiego w LO im. M. Kopernika w Sokółce