Wydarzenia
Relacja z listopadowej lekcji miesiąca w SP im. Jana Kochanowskiego 
23
Listopad
Relacje

Relacja z listopadowej lekcji miesiąca w SP im. Jana Kochanowskiego 

Relacja z listopadowej lekcji miesiaca w SP im. Jana Kochanowskiego

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach z radością i niecierpliwością przystąpili do kolejnego etapu realizacji projektu Filmoteki Szkolnej i wzięli udział w zajęciach poświęconych filmowej opowieści. Burza mózgów przerodziła się w tornado pomysłów, które zaowocowało niezwykle ciekawymi spostrzeżeniami dotyczącymi cech opowiadania i opowiadacza. Choć temat drugich zajęć z cyklu wydawał się niełatwy dla młodych odbiorców sztuki filmowej, doskonale sobie z nim poradzili, stosując w praktyce to, czego się nauczyli – opowiadając w świadomy sposób przygotowane podczas pracy w grupach historie.

Koordynator: Justyna Ramiączek, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach