Aktualności
Lekcja 14 – Gorzki śmiech 
Data publikacji: 14 / 04 / 2022

Lekcja 14 – Gorzki śmiech 

Lekcja 14 – Gorzki śmiech

Komizm jest rzeczą poważną. Śmiech wydaje się bezużyteczny i błahy w porównaniu ze łzami, jakie wywołuje tragedia, ale jego rola bywa równie doniosła. Nie przypadkiem w czasach średniowiecza istniały cechy błaznów, równie szanowane jak cechy innych profesji, równie też zasobne, bo władcy i możni potrafili docenić mądrość humoru.

Sceny do analizy

Fotel, reż.: Daniel Szczechura (1963)

Zezowate szczęście, reż.: Andrzej Munk (1960)

 

Opracowanie: dr Piotr Sitarski

Podanie definicji komizmu jest zadaniem wyjątkowo trudnym, bo ma on wiele różnych odmian. Zamiast tego zwróćmy uwagę na jedną z podstawowych jego cech. Należy on mianowicie do sfery rozumu, a nie emocji. “Żeby komizm mógł wywołać należyty skutek, wymaga on jakby chwilowego znieczulenia serca. Przemawia jedynie do intelektu”- stwierdza w studium poświęconym śmiechowi francuski filozof Henri Bergson. Z tego powodu śmiech bywa często okrutny, ale równie często dociera do istoty rzeczy i przedstawia sprawy w jasnym świetle rozumu. Komizm i wywołany przezeń śmiech są zjawiskami społecznymi i odgrywają istotną rolę w życiu społeczeństw. Komizm wymierzony bywa czasem w indywidualizm; jest wówczas bronią, za pomocą której społeczność przywołuje do porządku tych, którzy chcieliby podążać wyłącznie własnymi ścieżkami, nie oglądając się na innych. W sztuce bywa więc narzędziem satyry, gdy wyszydza głupotę, chciwość, zawiść czy inne ludzkie wady. Czasem jednak śmiech staje się ostatnią bronią słabych i pokonanych. Wybiera sobie wówczas potężniejszych wrogów, jak okrucieństwo czy pragnienie władzy; błazen staje do walki z tyranem i nie zawsze skazany jest na porażkę. W takich wypadkach komizm bywa jednak dwuznaczny; można bowiem powiedzieć, że jest także wentylem bezpieczeństwa, który, choć widowiskowy i głośny, nie stanowi realnej siły zdolnej zmienić stan rzeczy. Poddani śmieją się z władcy, ale nie stają się przez to bardziej wolni. Krytyczne właściwości komizmu od początku wykorzystywało kino. Komedie filmowe często służyły wypowiadaniu – w pozornie niewinnej formie – ważnych zarzutów wobec rozmaitych zjawisk społecznych lub władzy politycznej. Szczególną rolę komedia filmowa odegrała po II wojnie światowej w krajach komunistycznych, zwłaszcza w Polsce. Dzięki niej twórcy mogli poruszać tematy i wypowiadać opinie, które w innych, “poważnych” gatunkach nie przeszłyby przez sito cenzury państwowej. Komedia w większym niż inne gatunki stopniu wypracowała specyficzny, aluzyjny język, który publiczność rozumiała w lot, a cenzorzy tolerowali.

 

Scenariusze lekcji  

1. Nie wychylaj się, lekcja o współpracy i rywalizacji na podstawie filmu Fotel
2. Gorzki śmiech „Zezowate Szczęście” Andrzeja Munka i „Fotel” Daniela Szczechury

Opracowanie filmoznawcze

1. Zezowate szczęście
2. Fotel

Broszura

1. Gorzki śmiech 

Zagadnienia do dyskusji 

  • Jakie funkcje w społeczeństwie pełni komedia? 
  • W jaki sposób w każdym z filmów osiągane są efekty komiczne? 
  • Na czym polega niejednoznaczność moralna postaci Jana Piszczyka? 
  • Czy Piszczyk jest ofiarą historii, czy sam sprowadza na siebie nieszczęścia? 
  • Dlaczego Piszczyk, choć podąża zawsze za obowiązującymi poglądami, jest odrzucany przez innych? 
  • Czy Zezowate szczęście przekazuje prawdy, które byłyby aktualne także dzisiaj? 
  • Jaką rolę odgrywa w Zezowatym szczęściu rama narracyjna? 
  • Czy animacja filmowa to technika trudniejsza, czy łatwiejsza niż rejestracja żywej akcji? Jakie możliwości daje animacja twórcy i jakie stawia przed nim wymagania? 
  • Na czym polega minimalizm środków stylistycznych w filmie Fotel? 
  • Na czym polega podwójne odczytanie filmu Fotel? 

Komentarze filmoznawcze

Komentarze subiektywne