Aktualności
Lekcja 55 – ABC animacji 
Data publikacji: 05 / 04 / 2022

Lekcja 55 – ABC animacji 

Lekcja 55 – ABC animacji

Lekcja ABC ANIMACJI zapoznaje młodych widzów z tym rodzajem filmu oraz podstawowymi technikami wykorzystywanymi w jego realizacji, przybliża historię filmu animowanego oraz polskie tradycje i dokonania w tej dziedzinie.

Sceny do analizy

Gapiszon ogrodnikiem, reż.: Jerzy Kotowski (1965)

Kundelek, reż.: Lidia Hornicka (1969)

 

Opracowanie: dr Jadwiga Mostowska 

Lekcja ABC ANIMACJI zapoznaje młodych widzów z tym rodzajem filmu oraz podstawowymi technikami wykorzystywanymi w jego realizacji, przybliża historię filmu animowanego oraz polskie tradycje i dokonania w tej dziedzinie. Dziś coraz częściej realizuje się animacje wyłącznie przy pomocy komputera i specjali­stycznych programów temu służących – z takimi produkcjami najczęściej stykają się młodzi widzowie. Warto jednak pamiętać, że również współcześnie powstają znakomite filmy z zasto­sowaniem klasycznej animacji poklatkowej, zaś Polska ma w dziedzinie filmu animowanego długą tradycję wyznaczoną dokonaniami łódz­kich Se-ma-fora i Anima-Polu, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studia Miniatur Filmowych w Warszawie czy też specjalizują­cego się w animacji komputerowej studia Platige Image. Film animowany (co widać na przykładzie filmów z tego pakietu oraz innych animacji przypisanych do pozostałych bloków tema­tycznych) może poruszać bardzo różnorodną problematykę. Jego możliwości w tym zakresie są nawet większe niż w przypadku filmu żywego planu, bowiem animacji nie dotyczą ograni­czenia wizualne, jakie wiążą się z realizacją choćby filmu aktorskiego. Szereg starszych filmów animowanych do dziś stanowi atrakcyjny przekaz nie tylko dla zain­teresowanych tym rodzajem filmu dorosłych, ale i dla dzieci, które odkrywają dla siebie ich bogaty, różnorodny świat, ciekawych bohaterów (takich jak psotny Gapiszon) oraz historie, które opowiadają – zabawne, zaskakujące lub wzru­szające (jak ta o Kundelku-odmieńcu). 

Dzięki pracy z lekcją ABC ANIMACJI uczeń:

 

 • wskazuje cechy charakterystyczne filmu animowanego (odróżniające go od filmu żywego planu); 
 • rozpoznaje wybrane techniki animacji; 
 • dostrzega swoistość tekstów kultury przyna­leżnych do filmu, sztuk plastycznych i audio­wizualnych; 
 • określa temat i główną myśl filmowego tekstu kultury; 
 • odnosi treści filmowych tekstów kultury do własnego doświadczenia i szerszego kontekstu (społecznego, kulturowego); 
 • świadomie i z uwagą odbiera filmy animo­wane adresowane do młodego widza; 
 • samodzielnie wykonuje zabawki optyczne pozwalające zrozumieć powstawanie iluzji ruchu w filmie animowanym lub prosty story­board (scenopis obrazkowy) do filmu animo­wanego. 

Scenariusze lekcji  

1. Z Gapiszonem w ogrodzie.
2. Kundelek odmieniec i jego animowane przygody. Poznajemy świat filmu animowanego
3. Zadania aktywizujące na podstawie Kundelka

Broszura

1. ABC animacji

 

Zagadnienia do dyskusji 

 • Co to znaczy gapa?
 • Co to znaczy empatia? 
 • Czym zajmuje się ogrodnik? Czy to ciężka praca? 
 • Czy warto mieć zwierzątko domowe? Jakie obowiązki się z tym wiążą? 
 • Czy wygląd ma znaczenie? 
 • Co to znaczy być wyjątkowym? 
 • Czym się różni film animowany od filmu fabularnego? 
 • W jaki sposób poruszają się bohaterowie w filmie animowanym?