Wydarzenia
Licealiści w Łobżenicy oglądają “Strukturę kryształu” Zanussiego
16
Marzec
Relacje Nauczyciele Uczniowie

Licealiści w Łobżenicy oglądają “Strukturę kryształu” Zanussiego

Być czy mieć?

Refleksje po obejrzeniu filmu „Struktura kryształu
w Zespole Szkół w Łobżenicy

12 marca br.  na lekcji języka polskiego  (poziom rozszerzony) uczniowie obejrzeli fragment filmu „Struktura kryształu ”Krzysztofa Zanussiego. Następnie wypowiadali się na temat obejrzanego tekstu kultury.

Młodzież od razu zauważyła, że nie jest to film łatwy w odbiorze, gdyż wymaga dużego skupienia widza. Licealiści  chętnie dyskutowali jednak na temat kontrastowych postaci w  „Strukturze kryształu”, odnosząc się do kontekstów współczesnych. Osoby chętne mogły obejrzeć cały film w domu, nadać tytuły otrzymanym kadrom filmowym,  a na kolejnych lekcjach zrecenzować dzieło.

Gabriela Jagodzińska (IIa LO) swoją wypowiedź rozpoczęła od słów: „Nie jest to film dla każdego”. Sama natomiast przyznała, że film stał się dla niej źródłem wielu ciekawych  przemyśleń dotyczących sfery aksjologicznej. Podsumowując własne rozważania  o bohaterach „Struktury kryształu”,  powiedziała: „ Uważam, że  film porusza ważną kwestię dotyczącą priorytetów w życiu. Pokazuje, że każdy kieruje się czym innym i co innego uważa za najważniejsze. Powinniśmy jednak szanować czyjś wybór i nie zmuszać do zmiany swojego życia”.

„Struktura kryształu” stała się więc źródłem ciekawych wypowiedzi młodych ludzi. Warto też dodać, że  film stanowić będzie ciekawy kontekst podczas omawiania tekstów literackich (np. „Hamleta”).

Tekst: Maria Mitek.

Koordynatorki projektu: Maria Mitek, Sabina Ziarnik