MATERIAŁY METODYCZNE

Lekcja 51 – Pytania graniczne 
post
lekcje Lekcja 51 – Pytania graniczne 

Lekcja 51 – Pytania graniczne  33 sceny z życia reż.: Małgorzata Szumowska   Diabeł reż.: Stanisław Różewicz Opracowanie: Monika Maszewska-Łupiniak  Opracowanie: Monika Maszewska-Łupiniak Twórcą pojęcia „sytuacje graniczne” był niemiecki filozof Karl Jaspers. Terminem „granica” Jaspers posługiwał się dla wyrażenia intuicji, że istnieje „coś” poza rzeczywistością empiryczną, w której egzystujemy. Twierdził on, że każdy człowiek rozpoznaje siebie

Lekcja 52 – Pierwsza miłość 
post
lekcje Lekcja 52 – Pierwsza miłość 

Lekcja 52 – Pierwsza miłość  Głośniej od bomb  reż.: Przemysław Wojcieszek  Pierwsza miłość  reż.: Krzysztof Kieślowski  Opracowanie: Dr Sylwia Kołos    Jak pisał w swojej książce Robert McLiam Wilson – wszystkie opowiadania traktują w gruncie rzeczy o miłości.[1] Miłość to bez wątpienia najpopularniejszy temat we wszystkich rodzajach artystycznego przekazu. Także w sztuce filmowej żaden problem nie dorównuje popularnością historiom

Lekcja 53 – Filmowe antyutopie 
post
lekcje Lekcja 53 – Filmowe antyutopie 

Lekcja 53 – Filmowe antyutopie  Seksmisja reż.: Juliusz Machulski  Przekładaniec reż.: Andrzej Wajda Opracowanie: Dr Piotr Skrzypczak    Tematem płyty są filmowe antyutopie – pesymistyczne lub co najmniej niepokojące wizje przyszłości. To temat, po który bardzo chętnie sięgało i sięga kino („Metropolis”, reż. F. Lang, „Blade Runner”, reż. R. Scott, „Matrix”, reż. A., L. Wachowski).  

 Lekcja 54 – W cieniu starości 
post
lekcje  Lekcja 54 – W cieniu starości 

Lekcja 54  – W cieniu starości   Dom starych kobiet reż.: Jan Łomnicki  Pora umierać reż.: Dorota Kędzierzawska  Siostry reż.: Paweł Łoziński  Opracowanie: Dr Kamila Żyto    Starość, podobnie jak miłość czy śmierć, jest jednym z tych uniwersalnych tematów, wokół których toczy się nieustająca dyskusja. Okres starzenia się – zwłaszcza od momentu, kiedy dzięki rozwojowi medycyny

Lekcja 55 – ABC animacji 
post
lekcje Lekcja 55 – ABC animacji 

Lekcja 55 – ABC animacji  Gapiszon ogrodnikiem reż.: Jerzy Kotowski  Kundelek reż.: Lidia Hornicka  Opracowanie: dr Jadwiga Mostowska  Lekcja ABC ANIMACJI zapoznaje młodych widzów z tym rodzajem filmu oraz podstawowymi technikami wykorzystywanymi w jego realizacji, przybliża historię filmu animowanego oraz polskie tradycje i dokonania w tej dziedzinie.   Dziś coraz częściej realizuje się animacje wyłącznie przy

Lekcja 56 – Między słowem a obrazem 
post
lekcje Lekcja 56 – Między słowem a obrazem 

Lekcja 56 – Między słowem a obrazem Baśń o korsarzu Palemonie reż.: Jerzy Kotowski Przygody rycerza Szaławiły reż.: Edward Sturlis Opracowanie: Anna Kołodziejczak   Lekcja MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM polecana jest przede wszystkim do realizacji na II etapie edukacji, ale będzie również inspirująca dla młodszych uczniów. Jest to bowiem okres w kształceniu, który ma na

Lekcja 57 – Przewodnicy naszego dzieciństwa 
post
lekcje Lekcja 57 – Przewodnicy naszego dzieciństwa 

Lekcja 57 – Przewodnicy naszego dzieciństwa  Miś Uszatek reż.: Lucjan Dembiński  Nowe przygody Misia Uszatka – Byłem tu pierwszy reż.: Eugeniusz Ignaciuk   Opracowanie: Ireneusz Artur Gryz    Lekcja PRZEWODNICY NASZEGO DZIECIŃSTWA polecana jest do realizacji na I etapie nauczania, w okresie przechodzenia od dziecię¬cego do uporządkowanego rozumienia świata. Ze względu na multisensoryczność oddziaływania, film może

Lekcja 58 – Człowiek i świat 
post
lekcje Lekcja 58 – Człowiek i świat 

Lekcja 58 – Człowiek i świat Maszyna reż.: Daniel Szczechura Cyrk reż.: Włodzimierz Haupe Opracowanie: Dorota Gołębiowska Filmy z lekcji CZŁOWIEK I ŚWIAT stanowią inspirację do refleksji na temat zjawisk związanych z rozwojem cywilizacji (technicznej), globalnych zjawisk społecznych, międzykulturowych czy wreszcie relacji międzyludzkich. Zaproponowane w lekcji animacje pokazują różne sposoby widzenia świata i wykorzystują odmienne

Lekcja 59 – Legendy i tradycje polskie 
post
lekcje Lekcja 59 – Legendy i tradycje polskie 

Lekcja 59 – Legendy i tradycje polskie  Za króla Krakusa  reż.: Zenon Wasilewski  Pyza  reż.: Lucjan Dembiński  Opracowanie: Anna Kołodziejczak    Współczesny świat w coraz większym stopniu pozbawiony jest trwałych punktów odniesienia – gotowych wzorców, zasad i norm postępowania. Dlatego też jednym ze sposobów budowania własnej tożsamości, tak w jej wymiarze indywidualnym, jak i społecznym,

Lekcja 60 – Najważniejsze są reguły? 
post
lekcje Lekcja 60 – Najważniejsze są reguły? 

Lekcja 60 – Najważniejsze są reguły? Maluch reż.: Lucjan Dembiński Nie drażnić lwa reż.: Tadeusz Wilkosz Opracowanie: Danuta Górecka Lekcja NAJWAŻNIEJSZE SĄ REGUŁY?, adresowana do najmłodszych uczniów (I etap edukacji), wyróżnia się szczególnymi walorami dydaktycznymi. Odpowiednio wykorzystana na pewno będzie wspierała nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego w osiąganiu ważnych celów edukacyjnych. Dzięki zawartym w lekcji filmom i