MATERIAŁY METODYCZNE

Lekcja 21 – Kino o kinie 
post
lekcje Lekcja 21 – Kino o kinie 

Lekcja 21 – Kino o kinie Amator reż.: Krzysztof Kieślowski   Ćwiczenia warsztatowe reż.: Marcel Łoziński Opracowanie: dr Małgorzata Jakubowska   „Kino o kinie” to formuła, która skrótowo ujmuje problematykę autotematyzmu sztuki filmowej. Odnosi się do tych filmów, które wprost lub za pomocą metafory opowiadają o filmowym medium, ukazują powstawanie dzieła filmowego, zdradzają mechanizmy budowania filmowej fikcji,

Lekcja 22 – Gry filmowe
post
lekcje Lekcja 22 – Gry filmowe

Lekcja 22 – Gry filmowe Deja Vu reż.: Juliusz Machulski   Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów reż.: Michał J. Dudziewicz Opracowanie: Aleksandra Frączek Gry filmowe to przejaw tendencji, która pojawiła się w kinie polskim w latach 80. i związana była z nurtem zwanym postmodernizmem, który, jak twierdzi wielu teoretyków, jest symptomem głębokiego kryzysu końca epoki.  

Lekcja 23 – Malarskie Inspiracje 
post
lekcje Lekcja 23 – Malarskie Inspiracje 

Lekcja 23 – Malarskie Inspiracje Brzezina reż.: Andrzej Wajda   Łagodna reż.: Piotr Dumała Opracowanie: dr Piotr Skrzypczak Inspiracje filmu malarstwem stanowią niezwykle interesujący przykład korespondencji sztuki filmowej ze sztukami tradycyjnymi. Film jest zasadniczo sztuką adaptacji; adaptacja jest podstawową techniką twórczą kina. W przypadku malarstwa symbioza ta zaznacza się szczególnie wyraźnie. Malarstwo i inne formy plastyczne oraz

Lekcja 24 – Nowa estetyka
post
lekcje Lekcja 24 – Nowa estetyka

Lekcja 24 – Nowa estetyka Gry uliczne reż.: Krzysztof Krauze   Strojenie instrumentów reż.: Jerzy Kucia Opracowanie: Dr Konrad Klejsa We współczesnej kulturze audiowizualnej większą niż wcześniej rolę odgrywają techniki odżegnujące się od prostej rejestracji rzeczywistości inscenizowanej przed kamerą. Zjawisko to przejawia się, oczywiście, w coraz częstszym wykorzystaniu cyfrowych symulacji, kreujących obrazy niemożliwe do zrealizowania w tradycyjny

Lekcja 25 – Esej filmowy 
post
lekcje Lekcja 25 – Esej filmowy 

Lekcja 25 – Esej filmowy Iluminacja reż.: Krzysztof Zanussi   Prekursor reż.: Grzegorz Królikiewicz Opracowanie: dr Konrad Klejsa Wspólnym mianownikiem zamieszczonych na płycie filmów jest wykorzystany w nich nietypowy, rzadko spotykany rodzaj narracji. Oznacza to, że w toku ich analizy nacisk powinien być położony – w pierwszej kolejności – na aspekt formalny.   Lektura obu dzieł pomoże uświadomić,

Lekcja 26 – Kim jestem 
post
lekcje Lekcja 26 – Kim jestem 

Lekcja 26 – Kim jestem Gadające głowy reż.: Krzysztof Kieślowski   Zmruż oczy reż.: Andrzej Jakimowski Opracowanie: dr Monika Maszewska-Łupiniak   Pytanie „kim jestem?” związane jest z koncepcją tożsamości człowieka. Pojęcie tożsamości jest kategorią psychologiczno-filozoficzną, określającą podmiotową świadomość bycia i bycia w świecie. Wieloznaczność i kontrowersje związane z tym terminem mają swoje źródło w różnej interpretacji istoty i treści pojęcia. Niektórzy teoretycy

Lekcja 27 – Równość, różność, demokracja 
post
lekcje Lekcja 27 – Równość, różność, demokracja 

Lekcja 27 – Równość, różność, demokracja  Sztandar  reż.: Mirosław Kijowicz  Śmierć prezydenta  reż.: Jerzy Kawalerowicz    Opracowanie: Mgr Radosław Osiński    Równość, różność, demokracja – trzy pojęcia, które od wieków ludzkość stara się bardziej intuicyjnie bądź bardziej naukowo poznać i zdefiniować. Skąd ta potrzeba? Ponieważ oznaczają one fundamentalne wolności, prawa i obowiązki człowieka w społeczeństwie i w kulturze.    Żądanie

Lekcja 28 – W społeczeństwie 
post
lekcje Lekcja 28 – W społeczeństwie 

Lekcja 28 – W społeczeństwie Ballada o kozie reż.: Bartek Konopka   Ssaki reż.: Roman Polański   Zdjęcia próbne reż.: Agnieszka Holland Opracowanie: Dr Mikołaj Jazdon Pośród różnych definicji filmu można wskazać także taką, która akcentuje jego społeczny wymiar. Film jest medium społecznej komunikacji, które towarzyszy ludzkości od końca XIX wieku.   Jak piszą Joseph

Lekcja 29 – Obcy i swój 
post
lekcje Lekcja 29 – Obcy i swój 

Lekcja 29 – Obcy i swój 89 mm od Europy reż.: Marcel Łoziński   Duże zwierzę reż.: Jerzy Stuhr   Dwaj ludzie z szafą reż.: Roman Polański Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska   Żyjemy w dobie liberalnego multikulturalizmu. W świecie, z którego wyrugowana została Obcość. Liberalny projekt asymilacji Obcości, wypracowany w rozwiniętych krajach Zachodu, ufundowany został na przekonaniu, iż wszelkie

Lekcja 30 – Wobec totalitaryzmu 
post
lekcje Lekcja 30 – Wobec totalitaryzmu 

Lekcja 30 – Wobec totalitaryzmu Systemy totalitarne są przedmiotem badań historyków, socjologów, kulturoznawców. Odkrywa się mechanizmy ich powstawania i upadku. Opisywane jest zniewolone społeczeństwo, kultura i sztuka podporządkowane idei, wreszcie władza – jej sposób działania i język, którym operuje   Kornblumenblau reż.: Leszek Wosiewicz   Niedzielne igraszki reż.: Robert Gliński Opracowanie: dr Katarzyna Mąka-Malatyńska   Najistotniejsze jednak wydaje